Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Neděle, 21. července 2024, 22:16


Následující měsíc » « Předchozí měsíczáří 2020
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: září 2020


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Středa, 23. září, 2020
Svátek má:  Berta

Liturgický svátek:  Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
Liturgické období:  Mezidobí, 25. týden v mezidobí
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Př 30,5-9
Žl 119,29.72.89.101.104.163
-
Lk 9,1-6

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Středa, 23. září, 2020

Liturgické období:  Mezidobí, 25. týden v mezidobí
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
Text 1.čtení:
Př 30,5-9

Ani bídu, ani bohatství mi nedávej, jen to nutné mi dej k živobytí.
Autor knihy Přísloví, typově sám král Šalomoun, zná osidla bohatství. Zatímco Abrahámova nebo Jobova četná stáda byla znamením Hospodinova požehnání, Šalomoun se nestaví k bohatství tak kladně. Ví, že se může z přebytku stát nevěrným Hospodinu. Avšak není žádoucí ani zoufalá bída, která nutí člověka opatřovat si živobytí nečestně. Mudroslovné starozákoní knihy mají smysl pro zlatou střední cestu.

Čtení z knihy Přísloví.
Každé slovo Boha je vytříbené, on je štítem pro ty, kdo se za něj skryjí. K jeho slovům nic nepřidávej, aby tě nepokáral a nebyls usvědčen ze lži. Dvojí věc žádám od tebe, neodpírej mi ji, dříve než zemřu: Podvod a lež vzdal ode mě, ani bídu, ani bohatství mi nedávej, jen to nutné mi dej k živobytí, abych se z přebytku nestal nevěrným a neřekl: Kdo je Hospodin? - nebo z bídy abych nekradl a nezneuctil jméno svého Boha.Text žalmu:
Žl 119,29.72.89.101.104.163

Odp.: Svítilnou mým nohám je tvé slovo, Hospodine.
Odvrať mě od cesty lži,
- uštědři mi svůj zákon!
Odp.
Lepší je pro mě zákon tvých úst
- než tisíce ve zlatě a stříbře.
Odp.
Navěky, Hospodine, trvá tvé slovo,
- je pevné jako nebesa.
Odp.
Zadržuji své nohy od každé zlé cesty,
- abych dbal na tvá slova.
Odp.
Tvými nařízeními jsem zmoudřel,
- proto nenávidím kdejakou neřestnou cestu.
Odp.
Nenávidím nepravost a protiví se mi,
- miluji však tvůj zákon.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 9,1-6

Poslal je hlásat Boží království a uzdravovat nemocné.
Tímto posláním Dvanácti Lukáš dále rozvíjí svůj koncept misijního působení Ježíšových učedníků. Základem jejich poslání je v tuto chvíli hlásat Boží království a potvrzovat hlásání mocnými činy. Tato služba se má konat v postoji naprosté odkázanosti na Boha. Vyslaní ovšem nemají počítat jen s úspěchem své cesty.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš svolal svých Dvanáct (apoštolů), dal jim sílu a moc (vyhánět) všechny zlé duchy a léčit nemoci. Poslal je hlásat Boží království a uzdravovat nemocné. A řekl jim: "Nic si neberte na cestu, ani hůl, ani mošnu, ani chléb, ani peníze, ani dvoje šaty. Když přijdete do některého domu, zůstávejte tam a odtamtud se vydávejte na cestu. A když vás někde nepřijmou, při odchodu z toho města si vytřeste prach ze svých nohou na svědectví proti nim." Vydali se tedy na cesty a procházeli vesnice, všude hlásali radostnou zvěst a uzdravovali.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015