Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 13. července 2024, 21:14


Následující měsíc » « Předchozí měsícsrpna 2019
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: srpen 2019


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Sobota, 24. srpna, 2019
Svátek má:  Bartoloměj

Liturgický svátek:  Svátek sv. Bartoloměje, apoštola [Svátek]
Liturgické období:  Mezidobí, 20. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Zj 21,9b-14
Žl 145,10-11.12-13ab.17-18
-
Jan 1,45-51

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.
V sobotu se při večerní mši svaté mohou číst texty z následující neděle, není-li významný svátek nebo slavnost - klikněte na neděli v kalendáři.
V den svátku se zobrazují ve všední dny vlastní texty, v neděli texty platné pro neděli.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Sobota, 24. srpna, 2019

Liturgické období:  Mezidobí, 20. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Svátek sv. Bartoloměje, apoštola [Svátek]
Text 1.čtení:
Zj 21,9b-14

Dvanáct základních kamenů a na nich dvanáct jmen dvanácti Beránkových apoštolů.
V knize Geneze je první člověk umístěn do zahrady. Na konci Apokalypsy je postaven do nového a věčného města. Tam je Bůh přítomen ve svém lidu, a přitom oduševňuje církev založenou Ježíšem a zbudovanou na apoštolech.

Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana.
Anděl ke mně promluvil: "Pojď, ukážu ti nevěstu, choť Beránkovu!" Anděl mě přenesl v duchu na velikou a vysokou horu a ukázal mi svaté město, Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha a září Boží vznešeností. Jiskřilo jako nejvzácnější kámen, jako křišťálově (průhledný) jaspis. Mělo silné a vysoké hradby s dvanácti branami, na nich dvanáct andělů a jména nadepsaná na nich jsou jména dvanácti izraelských kmenů. Tři brány (ležely) k východu, tři brány k severu, tři brány k jihu a tři brány k západu. Městské hradby mají dvanáct základních (kamenů) a na nich dvanáct jmen dvanácti Beránkových apoštolů.Text žalmu:
Žl 145,10-11.12-13ab.17-18

Odp.: Ať tvoji zbožní, Hospodine, vypravují o slávě tvé vznešené říše.
Ať tě chválí, Hospodine, všechna tvá díla
- a tvoji zbožní ať tě velebí!
- Ať vypravují o slávě tvého království,
- ať mluví o tvé síle.
Odp.
Aby poučili lidi o tvé moci,
- o slávě tvé vznešené říše.
- Tvé království je království všech věků
- a tvá vláda trvá po všechna pokolení.
Odp.
Spravedlivý je Hospodin ve všech svých cestách
- a svatý ve všech svých činech.
- Blízko je Hospodin všem, kdo ho vzývají,
- všem, kdo ho vzývají upřímně.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Jan 1,45-51

To je pravý Izraelita, v kterém není lsti.
Filip, sotva se vydá následovat Ježíše, provádí proselytismus a zavolá Natanaela. Ježíš se dává poznat svým prvním učedníkům svými skutky ("pojď a podívej se", v. 46). Podle jeho příkladu si křesťan uvědomuje, že nemá právo být uznáván za křesťana, není-li jeho život ustavičným vyznáváním víry.

Slova svatého evangelia podle Jana.
Filip potkal Natanaela a řekl mu: "Našli jsme toho, o kterém psal Mojžíš v Zákoně i proroci! Je to Ježíš, syn Josefův z Nazareta." Natanael mu namítl: "Může z Nazareta vzejít něco dobrého?" Filip odpověděl: "Pojď a podívej se!" Ježíš uviděl Natanaela, jak k němu přichází, a řekl o něm: "To je pravý Izraelita, v kterém není lsti." Natanael se ho zeptal: "Odkud mě znáš?" Ježíš mu odpověděl: "Viděl jsem tě dříve, než tě Filip zavolal, když jsi byl pod fíkovníkem." Natanael mu na to řekl: "Mistře, ty jsi Boží syn, ty jsi král Izraele!" Ježíš mu odpověděl: "Proto věříš, že jsem ti řekl: 'Viděl jsem tě pod fíkovníkem'? Uvidíš ještě větší věci." A dodal: "Amen, amen, pravím vám: Uvidíte nebe otevřené a Boží anděly vystupovat a sestupovat na Syna člověka."Doplňující text:
Sv. Bartoloměje, apoštola - SvátekLiturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015