Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Středa, 24. července 2024, 04:41


Následující měsíc » « Předchozí měsíczáří 2020
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: září 2020


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Sobota, 5. září, 2020
Svátek má:  Boris

Liturgický svátek:  Sv. Viktorin (Vítězslav)
Liturgické období:  Mezidobí, 22. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

1 Kor 4,6-15
Žl 145,17-18.19-20.21
-
Lk 6,1-5

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Sobota, 5. září, 2020

Liturgické období:  Mezidobí, 22. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Sv. Viktorin (Vítězslav)
Text 1.čtení:
1 Kor 4,6-15

Trpíme hlad a žízeň, nemáme se do čeho obléci.
Pavel nechce psát své listy nic neříkajícím diplomatickým stylem. Je-li toho zapotřebí, použije i kousavou ironii. Korintští se chovají, jako by už dosáhli cíle, Božího království. Apoštolové však dosud nedospěli tak daleko. Korintští vystupují jako rozumní, zatímco apoštolové jako blázni pro Krista. Pavel se však nechce Korinťanům vysmívat pro jejich nadutost: "Nepíšu to, abych vás zahanbil, ale napomínám vás jako svoje milované děti" (v. 14).

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Bratři, to, co bylo napsáno (o věrozvěstech), vztahuji na sebe a na Apolla kvůli vám, abyste se na nás poučili, že nemáte v ničem nadsazovat. Nikdo ať nevynáší jednoho (kazatele) na úkor druhého. Vždyť kdo může o tobě říci, že jsi něco víc? Máš něco, co bys nedostal? A když jsi dostal, proč se vychloubáš, jako bys to nedostal? Už máte všeho dost, (na duchovní dary) jste už bohatí, už jste se dostali do (nebeského) království - my však dosud ne! Kéž byste (v něm) už začali vládnout, abychom tam směli s vámi začít vládnout i my. Tak se mi zdá, že nám apoštolům vykázal Bůh poslední místo, jako bychom byli odsouzeni na smrt. Stali jsme se podívanou pro svět, anděly a lidi. My jsme blázni pro Krista, vy však křesťané rozumní. My jsme slabí, ale vy jste silní. Vy jste ve vážnosti, ale námi se pohrdá. Ještě i nyní trpíme hlad a žízeň, nemáme se do čeho obléci, jsme biti, honí nás z místa na místo, lopotíme se prací vlastních rukou. Tupí nás, a my jim přejeme všecko nejlepší. Pronásledují nás, a my to trpělivě snášíme. Pomlouvají nás, a my pro ně máme jen laskavá slova. Jsme jak odpadky, které lidé odhazují; všichni námi pohrdají, a to ještě i teď. Nepíšu to, abych vás zahanbil, ale napomínám vás jako svoje milované děti. Neboť i kdybyste měli na tisíce vychovatelů v křesťanské víře, otců nemáte mnoho. Tím, že jsem vám zvěstoval evangelium, stal jsem se já vaším otcem v Kristu Ježíši.Text žalmu:
Žl 145,17-18.19-20.21

Odp.: Blízko je Hospodin všem, kdo ho vzývají.
Spravedlivý je Hospodin ve všech svých cestách
- a svatý ve všech svých činech.
- Blízko je Hospodin všem, kdo ho vzývají,
- všem, kdo ho vzývají upřímně.
Odp.
Vyplní vůli svých ctitelů,
- slyší jejich volání a zachrání je.
- Zachovává Hospodin všechny, kdo ho milují,
- a všechny bezbožníky zničí.
Odp.
Ať má ústa hlásají Hospodinovu chválu,
- vše, co žije, ať velebí jeho svaté jméno po všechny věky!
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 6,1-5

Proč děláte, co se v sobotu nesmí?
Trhání klasů se považovalo za jednu z prací o sobotě zakázaných. Ježíš poukazem na člověku sloužící svobodu krále Davida (1 Sam 21,1-7) vrací sobotě její pravý účel a smysl: být člověku sloužícím ostrovem svobody.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
(Jednou) v sobotu procházel (Ježíš) obilím. Jeho učedníci trhali klasy, rukama je vydrolovali a jedli. Několik farizeů namítalo: "Proč děláte, co se v sobotu nesmí?" Ježíš jim odpověděl: "Nikdy jste nečetli, co udělal David, když měl hlad on i jeho družina? Jak vešel do Božího domu, vzal posvátné chleby, jedl sám a dal i své družině? A ty přece smějí jíst jenom kněží!" A řekl jim: "Syn člověka je pánem nad sobotou."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015