Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Pondělí, 17. června 2024, 19:59


Následující měsíc » « Předchozí měsícsrpna 2019
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: srpen 2019


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Sobota, 3. srpna, 2019
Svátek má:  Miluše

Liturgický svátek:  Sv. Lydie
Liturgické období:  Mezidobí, 17. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Lv 25,1.8-17
Žl 67,2-3.5.7-8
-
Mt 14,1-12

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.
V sobotu se při večerní mši svaté mohou číst texty z následující neděle, není-li významný svátek nebo slavnost - klikněte na neděli v kalendáři.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Sobota, 3. srpna, 2019

Liturgické období:  Mezidobí, 17. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Sv. Lydie
Text 1.čtení:
Lv 25,1.8-17

V milostivém létě se každý vrátí ke svému pozemkovému majetku.
Jubilejní rok v sobě spojuje náboženské a sociální motivy. Snaží se narovnat všechny rozdíly, které ve společnosti vznikají. Bohatství se hromadí v rukou malé skupinky tak, že dokonce někteří musí prodat svou svobodu, aby přežili. Všechna dobra na světě ale patří všem a Bůh je jediný opravdový vlastník země. Bůh chce vysvobozovat svůj lid z otroctví, proto v něm nemůže být člověk, trvale zbavený svobody. Snad to byla v Izraeli pouze utopie, která ale zůstává stále aktuálně provokující.

Čtení z třetí knihy Mojžíšovy.
Hospodin řekl Mojžíšovi na hoře Sinaji: "Počítej si sedm ročních týdnů, sedmkrát sedm let, takže to bude doba sedmi ročních týdnů, čtyřicet devět let. V sedmém měsíci, desátého dne měsíce, dáš zatroubit fanfáry na roh. V den smíření dáte zatroubit na roh v celé vaší zemi. Tento padesátý rok prohlásíte svatým a vyhlásíte v zemi svobodu všem jejím obyvatelům. Bude to pro vás milostivé léto. Vrátíte se každý ke svému pozemkovému majetku, každý se vrátí ke svému rodu. Tento padesátý rok bude pro vás milostivé léto, nebudete sít, a co samo vyrostlo, nebudete žnout, nebudete sbírat hrozny z neořezaných vinic. Bude to milostivé léto, bude pro vás posvátné. Budete jíst z polí, co se urodí. V tomto milostivém létě se každý vrátí ke svému pozemkovému majetku. Jestliže něco prodáte svému krajanu nebo od něho něco získáte, neutiskujte se! Od svého krajana budeš kupovat podle počtu let po milostivém létě a on ti prodá podle počtu let sklizní. Jestliže to bude mnoho let, dáš větší kupní cenu, bude-li to málo let, dáš menší kupní cenu; on ti prodá podle počtu sklizní. Neutiskujte se navzájem! Boj se svého Boha, neboť já jsem Hospodin, váš Bůh!"Text žalmu:
Žl 67,2-3.5.7-8

Odp.: Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí kdekterý národ!
Bože, buď milostiv a žehnej nám,
- ukaž nám svou jasnou tvář,
- kéž se pozná na zemi, jak jednáš,
- kéž poznají všechny národy, jak zachraňuješ.
Odp.
Nechť se lidé radují a jásají,
- že soudíš národy spravedlivě
- a lidi na zemi řídíš.
Odp.
Země vydala svou úrodu,
- Bůh, náš Bůh, nám požehnal.
- Kéž nám Bůh žehná,
- ať ho ctí všechny končiny země!
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 14,1-12

Herodes dal Jana stít; Janovi učedníci šli a oznámili to Ježíšovi.
I toto vyprávění Matouš (oproti Markovi) zkracuje na to nejpodstatnější: důležitý je zde jen Herodes, a to jako Janův protivník. Jan se jakožto prorok proti němu postavil - a musel zemřít. Jestliže je takovýto osud pravých proroků běžný, pak Ježíšova smrt na kříži nehovoří proti pravosti jeho poslání, ale pro ni!

Slova svatého evangelia podle Matouše.
V ten čas údělný kníže Herodes slyšel vypravovat o Ježíšovi a řekl svým dvořanům: "To je Jan Křtitel! Byl vzkříšen z mrtvých, a proto v něm působí zázračné síly." Herodes dal totiž Jana zatknout, spoutat a zavřít do vězení kvůli Herodiadě, manželce svého bratra Filipa, neboť Jan mu vytýkal: "Není ti dovoleno, abys ji měl za ženu!" Nejraději by ho připravil o život, ale bál se lidu, protože ho pokládali za proroka. Když se však slavily Herodovy narozeniny, tančila dcera té Herodiady před hosty. Herodovi se (tak) zalíbila, že jí s přísahou slíbil dát, o cokoli požádá. Ona z návodu své matky řekla: "Dej mně hned na míse hlavu Jana Křtitele." Král se zarmoutil, ale pro přísahu a kvůli hostům nařídil, aby jí vyhověli, a dal Jana ve vězení stít. Jeho hlava byla přinesena na míse a dána dívce a ta ji donesla své matce. Potom přišli jeho učedníci, vzali tělo a pohřbili ho. Pak šli a oznámili to Ježíšovi.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015