Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Pátek, 1. prosince 2023, 19:39


Následující měsíc » « Předchozí měsícčervence 2022
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červenec 2022


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Neděle, 17. července, 2022
Svátek má:  Martina

Liturgický svátek:  Památka bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněží [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 16. neděle v mezidobí
Liturgická barva:       zelená   (Při slavení památky:       bílá)
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Gn 18,1-10a
Žl 15,2-3a.3b-4.5bc
Kol 1,24-28
Lk 10,38-42

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Neděle, 17. července, 2022

Liturgické období:  Mezidobí, 16. neděle v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Památka bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněží [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
Gn 18,1-10a

Pane, nepřecházej kolem svého služebníka.
Abrahámova historie je dramatem člověka, který v nábožensky pestrém prostředí proniká k hloubce víry v jednoho Boha. Příběh o hostech a zaslíbení syna nemá svůj vrchol v tom, že se proti vší naději narodí starým manželům syn, ale ve spojení Abraháma s Hospodinem, který je Bůh jediný a kterému Abrahám uvěřil. Bůh opakovaně přichází k člověku jako host, který sice něco očekává ale mnohem víc dává.

Čtení z první knihy Mojžíšovy.
Hospodin se zjevil Abrahámovi v Mamreově doubravě, když seděl za největšího denního parna u vchodu do stanu. Když totiž zdvihl své oči a podíval se, hle - stáli před ním tři muži. Sotva je spatřil, běžel jim vstříc od vchodu do stanu, poklonil se až k zemi, a řekl: "Můj pane, jestliže jsem nalezl přízeň v tvých očích, nepřecházej kolem svého služebníka. Připraví se trochu vody, abyste si umyli nohy, a odpočinete si pod stromem. Přinesu kousek chleba, posílíte se a pak můžete jít dál, neboť proč byste jinak šli kolem svého služebníka?" Odpověděli: "Nuže, udělej, jak jsi řekl!" Abrahám pospíšil do stanu k Sáře a pravil: "Honem vezmi tři měřice mouky, té nejjemnější, zadělej ji a upeč placky!" Potom Abrahám běžel ke stádu, vzal mladé krmné tele a dal ho služebníkovi, aby ho rychle upravil. Pak vzal kyselé i sladké mléko, tele již upravené a předložil jim to. Obsluhoval je pod stromem, zatímco jedli. Zeptali se: "Kde je tvá žena Sára?" Odpověděl: "Tady ve stanu." (Hospodin) řekl: "Vrátím se k tobě napřesrok v tento čas a tvá žena Sára bude mít syna."Text žalmu:
Žl 15,2-3a.3b-4.5bc

Odp.: Hospodine, kdo smí prodlévat v tvém stánku?
Kdo žije bez vady a koná spravedlnost,
- upřímně smýšlí ve svém srdci,
- svým jazykem nepomlouvá.
Odp.
Nečiní příkoří svému bližnímu,
- netupí svého souseda.
- Nešlechetným člověkem pohrdá,
- ale váží si těch, kdo se bojí Hospodina.
Odp.
Nelichvaří svými penězi
- a nebere úplatky proti nevinnému.
- Kdo takto jedná,
- nikdy nezakolísá!
Odp.Text 2.čtení:
Kol 1,24-28

Tajemné rozhodnutí, které bylo skryté od věků, ale které teď bylo odhaleno věřícím.
Pavel sice mluví o svém utrpení, ale tato slova ho přivádějí k vyjádření o Kristu. O něho mu jde nejvíc. A svou víru prožívá tak, že se jeho životní osud spojuje s osudem Kristovým. Pak se Pavlovi stává jeho vlastní utrpení cestou k cíli, kterým je Bůh, a službou druhým.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Kolosanům.
Bratři! Teď sice pro vás trpím, ale raduji se (z toho), protože tím na svém těle doplňuji to, co zbývá vytrpět (do plné míry) Kristových útrap; (má z toho prospěch) jeho tělo, to je církev. Do jejích služeb jsem se dal, jak to bylo ve shodě s Božím darem, který mi Bůh svěřil, abych vám plně oznámil Boží slovo, totiž to tajemství, které bylo skryté od věků a od pokolení, ale které teď bylo odhaleno jeho věřícím: těm Bůh chtěl oznámit, jaké bohatství (božské) slávy je pro pohany v tomto tajemství, že Kristus je ve vás, naděje na věčnou spásu. O něm my kážeme, každého člověka napomínáme, každého člověka učíme s veškerou moudrostí, abychom každého člověka učinili dokonalým ve spojení s Kristem.Text evangelia:
Lk 10,38-42

Marta přijala Ježíše do svého domu. Marie si vybrala nejlepší úděl.
Vyprávění má dvě na sebe navazující poselství. Jedno leží v přítomnosti a mluví o nutnosti přednostně vnímat Ježíšova slova. Druhé je eschatologické - ukazuje na nezrušitelnost a nezničitelnost Ježíšových darů v neohraničené budoucnosti, ve věčnosti. Spojením se dochází k poučení, že věčné dary je třeba přijímat právě teď, kdy je možné slyšet Ježíšovo slovo.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš přišel do jedné vesnice, kde ho přijala do domu nějaká žena jménem Marta. Měla sestru, která se jmenovala Marie. Ta se posadila Pánu k nohám a poslouchala jeho řeč. Marta měla plno práce s obsluhou. Přistoupila k němu a řekla: "Pane, nezáleží ti na tom, že mě má sestra nechala obsluhovat samotnou? Řekni jí přece, ať mi pomůže!" Pán jí odpověděl: "Marto, Marto! Děláš si starosti a znepokojuješ se pro mnoho věcí. Ano, jen jedno je třeba. Marie si vybrala nejlepší úděl a ten jí nikdo nevezme."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015