Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Neděle, 21. července 2024, 21:13


Následující měsíc » « Předchozí měsíclistopadu 2021
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: listopad 2021


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Čtvrtek, 11. listopadu, 2021
Svátek má:  Martin

Liturgický svátek:  Památka sv. Martina, biskupa [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 32. týden v mezidobí
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Mdr 7,22 - 8,1
Žl 119,89.90.91.130.135.175
-
Lk 17,20-25

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Čtvrtek, 11. listopadu, 2021

Liturgické období:  Mezidobí, 32. týden v mezidobí
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Památka sv. Martina, biskupa [Závazná památka]
Text 1.čtení:
Mdr 7,22 - 8,1

Moudrost je odlesk věčného světla, neposkvrněné zrcadlo Boží činnosti.
Proces personifikace moudrosti začíná v knize Přísloví a objevuje se také v Sirachovcovi. Náš úryvek předatavuje vrchol Starého zákona v pojetí moudrosti jako osoby a je v něm více než jinde zdůrazněna její transcendence a božský charakter. Úryvek nám předkládá atributy moudrosti, její vztahy s Bohem, úkol ve světě, její krásu a moc. To, co je zde řečeno o moudrosti, bude v Novém zákoně (zvláště u sv. Pavla a sv. Jana) aplikováno na Slovo a Ducha svatého.

Čtení z knihy Moudrosti.
V moudrosti je duch myslící, svatý, jedinečný, a přece mnohotvárný, jemný, hbitý, pronikající, neposkvrněný, jasný, nepodléhající utrpení, milující dobro, bystrý, nezkrotitelný, blahodárný, nakloněný lidem, stálý, neklamný, bezstarostný, všemohoucí, nade vším bdící, pronikající všechny duchy myslící, čisté a nejjemnější. Neboť moudrost je pohyblivější než každý pohyb, svou čistotou všechno proniká a prostupuje. Ona je výdech Boží moci, čirý výron slávy Všemohoucího, protože nic poskvrněného se do ní nedostane, neboť je odlesk věčného světla, neposkvrněné zrcadlo Boží činnosti a obraz jeho dobroty. Ačkoli je jedna, všechno může, i když v sobě zůstává, všechno obnovuje, v průběhu věků vchází do svatých duší a tvoří z nich Boží přátele a proroky. Nic není Bohu tak drahé jako ten, kdo přebývá s moudrostí. Ona je totiž krásnější než slunce a nad všechna seskupení hvězd, srovnána se světlem vítězí nad ním, neboť po světle následuje noc, ale zlo nic nezmůže proti moudrosti, která se mocně rozpíná od jednoho konce světa k druhému a všemu vládne s dokonalostí.Text žalmu:
Žl 119,89.90.91.130.135.175

Odp.: Navěky, Hospodine, trvá tvé slovo.
Navěky, Hospodine, trvá tvé slovo,
- je pevné jako nebesa.
Odp.
Od pokolení do pokolení je tvá věrnost,
- založil jsi zemi, a ona trvá.
Odp.
Podle tvých rozhodnutí trvá stále,
- neboť všechno ti slouží.
Odp.
Výklad tvých slov osvěcuje,
- poučuje prosté lidi.
Odp.
Jasnou tvář ukaž svému služebníku
- a nauč mě svým příkazům!
Odp.
Kéž jsem živ, abych tě chválil,
- a tvá rozhodnutí ať mi pomáhají!
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 17,20-25

Boží království je mezi vámi.
Není možné ho časově a místně určit (v. 20), ale každý, kdo následuje Ježíše obrácením k Bohu a láskou k bližnímu, se může aktivně účastnit jeho příchodu (v. 21, srov. 11,20). Stále však trvá napětí díky očekávání jeho dovršení (v. 24). Podstatným krokem k tomu je Kristův kříž (v. 25). Proto lze čekat s důvěrou, a ne s ochromující netrpělivostí (vv. 22-23).

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Když se farizeové zeptali Ježíše, kdy přijde Boží království, odpověděl jim: "Boží království nepřichází tak, že by se to dalo pozorovat. Ani se nedá říci: `Hle, tady je!' nebo `tam je!' Neboť Boží království je mezi vámi." Učedníkům pak řekl: "Přijdou dny, kdy byste rádi viděli aspoň jeden ze dnů Syna člověka, ale neuvidíte ho. Budou vám říkat: `Hle, tady je!', `hle, tam!' Neodcházejte a neběhejte za nimi! Neboť jako blesk, když vyšlehne, zazáří od jednoho konce nebe až k druhému, tak to bude i se Synem člověka v jeho den. Napřed však musí mnoho vytrpět a od tohoto pokolení být zavržen."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015