Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Pondělí, 17. června 2024, 22:53


Následující měsíc » « Předchozí měsícledna 2021
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: leden 2021


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Středa, 13. ledna, 2021
Svátek má:  Edita

Liturgický svátek:  Památka sv. Hilária, biskupa a učitele církve [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 1. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Žid 2,14-18
Žl 105,1-2.3-4.6-7.8-9
-
Mk 1,29-39

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Středa, 13. ledna, 2021

Liturgické období:  Mezidobí, 1. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Památka sv. Hilária, biskupa a učitele církve [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
Žid 2,14-18

Musel se ve všem připodobnit svým bratřím, aby se stal milosrdným.
Ježíš přijímá od Otce poslání být milosrdným a věrným veleknězem všech lidí. K naplnění tohoto poslání je nezbytné zcela se připodobnit svým bratřím. Zásadním momentem celých dějin spásy je tedy skutečnost vtělení. Kristus se ve všem připodobňuje člověku, má s ním vše společné, kromě hříchu. Tak nás mohl vysvobodit z moci ďábla a smrti.

Čtení z listu Židům.
Protože sourozenci mají krev a tělo společné, i Ježíš přijal krev a tělo, aby svou smrtí zbavil moci toho, který má vládu nad smrtí, totiž ďábla, a vysvobodil všechny ty, kteří byli po celý život drženi v otroctví strachem před smrtí. Je přece jasné, že se neujal andělů, ale Abrahámových potomků. Proto se ve všem musel připodobnit (svým) bratřím, aby se stal v jejich záležitostech u Boha veleknězem milosrdným a věrným, a tak usmiřoval hříchy lidu. A protože sám prožíval utrpení a zkoušky, dovede pomáhat těm, na které zkoušky přicházejí.Text žalmu:
Žl 105,1-2.3-4.6-7.8-9

Odp.: Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. Nebo: Aleluja.
Oslavujte Hospodina, vzývejte jeho jméno,
- hlásejte mezi národy jeho díla.
- Zpívejte mu, hrejte mu,
- vypravujte o všech jeho divech!
Odp.
Honoste se jeho svatým jménem,
- ze srdce ať se radují, kdo hledají Hospodina!
- Uvažujte o Hospodinu a jeho moci,
- hledejte stále jeho tvář!
Odp.
Potomstvo Abraháma, jeho služebníka,
- synové Jakuba, jeho vyvoleného!
- Hospodin sám je náš Bůh,
- po celé zemi platí jeho rozhodnutí.
Odp.
Pamatuje věčně na svoji smlouvu,
- na slib, který ustanovil pro tisíc pokolení,
- na smlouvu, kterou sjednal s Abrahámem,
- na svou přísahu Izákovi.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mk 1,29-39

Uzdravil mnoho nemocných s rozličnými chorobami.
To vše však začalo nejprve v domě prvních učedníků. Ježíšovo uzdravující slovo je účinné především v životě toho, kdo jej následuje. Takto uzdravený člověk je pak sám uschopněn ke službě (obsluhovala je). I Ježíšova láska má tento dvojí rozměr: je obdarovávaná (v rozhovoru s Otcem) a obdarovávající (ve službě slova).

Slova svatého evangelia podle Marka.
Ježíš vyšel ze synagogy a vstoupil s Jakubem a Janem do Šimonova a Ondřejova domu. Šimonova tchyně ležela v horečce. Hned mu o ní pověděli. Přistoupil, vzal ji za ruku a pozvedl ji. Tu jí horečka přestala a ona je obsluhovala. Když nastal večer a slunce zapadlo, přinášeli k němu všechny nemocné a posedlé. Celé město se shromáždilo u dveří. I uzdravil mnoho nemocných s rozličnými chorobami a vyhnal mnoho zlých duchů. Nedovoloval však zlým duchům mluvit, protože věděli, kdo je. Brzo ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel ven, zašel si na opuštěné místo a tam se modlil. Šimon se svými druhy se pustili za ním. Našli ho a řekli mu: "Všichni tě hledají!" Odpověděl jim: "Pojďme jinam, do blízkých městeček, abych i tam kázal, protože kvůli tomu jsem přišel." A procházel celou Galilejí, kázal v jejich synagogách a vyháněl zlé duchy.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015