Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 18. května 2024, 08:29


Následující měsíc » « Předchozí měsícledna 2021
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: leden 2021


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Čtvrtek, 14. ledna, 2021
Svátek má:  Radovan

Liturgický svátek:  Sv. Sáva Srbský
Liturgické období:  Mezidobí, 1. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Žid 3,7-14
Žl 95,6-7.8-9.10-11
-
Mk 1,40-45

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Čtvrtek, 14. ledna, 2021

Liturgické období:  Mezidobí, 1. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Sv. Sáva Srbský
Text 1.čtení:
Žid 3,7-14

Navzájem se povzbuzujte den co den, pokud ještě trvá ono "dnes".
Boží spása není pouze nějakým příslibem pro budoucnost, ale již přítomnou skutečností. Každý z nás je poutníkem do plnosti Božího království. Toto putování přináší různé zkoušky, ve kterých je třeba vytrvat a zachovat si pevnou víru až dokonce. Vytrvalost v dobrém nám zaručí věčné společenství s naším Pánem. Oživme si události Exodu zachycené v Žl 95,7-11.

Čtení z listu Židům.
(Bratři!) Jak říká Duch svatý: `Až uslyšíte dnes jeho hlas, nezatvrzujte svoje srdce, jako kdysi (na místě) vzpoury, jako v den pokušení na poušti; tam mě vaši otcové pokoušeli a chtěli důkazy, ačkoli čtyřicet roků viděli, co jsem konal. Proto jsem se na to pokolení rozhněval a řekl jsem: Jejich srdce pořád bloudí a nechtějí rozumět mým záměrům. A tak jsem ve svém hněvu přísahal: Nevejdou na místo, kde by si u mě mohli odpočinout.' Dejte pozor, bratři, aby nikdo z vás neměl srdce zlé a nevěřící, takže by odpadl od živého Boha. Spíše se navzájem povzbuzujte den co den, pokud ještě trvá ono `dnes', aby se nikdo z vás nezatvrdil sveden hříchem. Vždyť máme společenství s Kristem, jen když si uchováme pevně až do konce svou počáteční důvěru.Text žalmu:
Žl 95,6-7.8-9.10-11

Odp.: Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: "Nezatvrzujte svá srdce!"
Pojďme, padněme, klaňme se,
- poklekněme před svým tvůrcem, Hospodinem!
- Neboť on je náš Bůh
- a my jsme lid, který pase,
- stádce vedené jeho rukou.
Odp.
Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu:
- "Nezatvrzujte svá srdce jako v Meribě,
- jako tehdy v Masse na poušti,
- kde mě dráždili vaši otcové,
- zkoušeli mě, ač viděli mé činy.
Odp.
Čtyřicet let mi bylo protivné ono pokolení;
- řekl jsem: Je to lid, který bloudí v srdci,
- nepoznali mé cesty.
- Proto jsem přísahal ve svém hněvu:
- Nepřijdou na místo mého klidu!"
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mk 1,40-45

Hned od něho malomocenství odešlo a byl očištěn.
To pro tehdejšího člověka znamenalo téměř totéž co vzkříšení z mrtvých. Bůh, přicházející v soucitném Ježíši, jej díky jeho důvěře a skrze přijímající dotek a očišťující slovo znovu napojuje na ztracený zdroj života. Přes všechnu radikální novost je však Ježíšova mocná služba zasazena do Mojžíšova dědictví, které je tak naplňováno.

Slova svatého evangelia podle Marka.
K Ježíšovi přišel jeden malomocný a na kolenou ho prosil: "Chceš-li, můžeš mě očistit." Ježíš měl s ním soucit. Vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl mu: "Chci, buď čistý!" A hned od něho malomocenství odešlo a byl očištěn. Ježíš ho hned poslal pryč a přísně mu nařídil: "Ne abys někomu o tom říkal! Ale jdi, ukaž se knězi a přines oběť za své očištění, jak nařídil Mojžíš - jim na svědectví." On odešel, ale začal to horlivě rozhlašovat a tu událost rozšiřovat, takže (Ježíš) už nemohl veřejně vejít do města, ale zůstával venku na opuštěných místech. Ale přesto k němu chodili lidé odevšad.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015