Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 20. července 2024, 02:03


Následující měsíc » « Předchozí měsíclistopadu 2020
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: listopad 2020


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pondělí, 23. listopadu, 2020
Svátek má:  Klement

Liturgický svátek:  Sv. Klementa I., papeže a mučedníka; sv. Kolumbána, opata [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 34. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Zj 14,1-3.4b-5
Žl 24,1-2.3-4ab.5-6
-
Lk 21,1-4

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pondělí, 23. listopadu, 2020

Liturgické období:  Mezidobí, 34. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Sv. Klementa I., papeže a mučedníka; sv. Kolumbána, opata [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
Zj 14,1-3.4b-5

Mají na čele napsáno Kristovo jméno a jméno jeho Otce.
Hora Sión je označení východního pahorku v Jeruzalémě od doby vystavění Šalomounova chrámu. Sión byl místem posvátného shromáždění věrného lidu s Bohem. Zde je místem shromáždění Beránka - Krista a jeho vyvolených, kteří jsou označeni počtem sto čtyřiačtyřicet tisíc. Je to symbolické číslo, jímž je míněna celá obec svatých. Pouze fundamentalistický výklad Písma bere toto číslo doslovně a považuje ho za udání přesného počtu těch, kdo budou spaseni.

Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana.
Já, Jan, měl jsem vidění, a hle - na hoře Siónu stál Beránek a s ním bylo sto čtyřiačtyřicet tisíc těch, kdo mají na čele napsáno jeho jméno a jméno jeho Otce. Uslyšel jsem z nebe hlas jako hukot velikých vod nebo jako rachot silného hromu. Ten hlas, který jsem slyšel, zněl, jako když zpěváci doprovázejí na citeru svůj zpěv. A zpívali před trůnem, před těmi čtyřmi bytostmi a před těmi starci novou píseň. Nikdo se nemohl té písni naučit než těch sto čtyřiačtyřicet tisíc vykoupených ze země. Ti následují Beránka, kamkoli jde. Byli vykoupeni z lidí jako prvotiny pro Boha a pro Beránka. Z jejich úst nevyšla lež. Jsou bez poskvrny.Text žalmu:
Žl 24,1-2.3-4ab.5-6

Odp.: To je pokolení těch, kdo hledají tvou tvář, Hospodine!
Hospodinu náleží země i to, co je na ní,
- svět i ti, kdo ho obývají.
- Neboť on jej založil nad moři,
- upevnil ho nad proudy vod.
Odp.
Kdo smí vystoupit na Hospodinovu horu,
- kdo smí stát na jeho svatém místě?
- Ten, kdo má nevinné ruce a čisté srdce,
- jehož duše nebaží po marnosti.
Odp.
Ten přijme požehnání od Hospodina,
- odměnu od Boha, svého spasitele.
- To je pokolení těch, kdo po něm touží,
- kdo hledají tvář Jakubova Boha.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 21,1-4

Spatřil chudou vdovu, jak dala dvě drobné mince.
Oproti boháčům, kteří dávají "z nadbytku", "vhodila" tato vdova "celý život, který měla" (dosl. překl. v. 4) - cele a bezvýhradně se svěřila do Boží ochrany a spolehla se na Boha. Po vyhrocených sporech v Jeruzalémě (Lk 20) a na prahu velikonoc (22,1) může být tento příběh jak ilustrací postoje samotného Ježíše, tak výzvou pro učedníky k radikálnímu následování v této hodině krize.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš se rozhlédl a pozoroval, jak bohatí dávají do chrámové pokladnice své dary. Spatřil také jednu chudou vdovu, jak tam dala dvě drobné mince, a řekl: "Opravdu, to vám říkám: Tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní. Ti všichni totiž dali darem něco ze svého nadbytku, ona však ze svého nedostatku dala všechno, co měla na živobytí."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015