Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 13. července 2024, 20:56


Následující měsíc » « Předchozí měsíclistopadu 2020
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: listopad 2020


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Středa, 25. listopadu, 2020
Svátek má:  Kateřina

Liturgický svátek:  Památka sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice
Liturgické období:  Mezidobí, 34. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená   (Při slavení památky:       červená)
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Zj 15,1-4
Žl 98,1.2-3ab.7-8.9
-
Lk 21,12-19

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Středa, 25. listopadu, 2020

Liturgické období:  Mezidobí, 34. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Památka sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice
Text 1.čtení:
Zj 15,1-4

Zpívali píseň Mojžíšovu a píseň Beránkovu.
Zde vystupují mučedníci a ti, kteří vytrvali, nedali se donutit k odpadu a zachovali věrnost Kristu. Jejich vítězná píseň je podobná písni, kterou zpíval Mojžíš po záchraně svého lidu před pronásledováním faraóna, a je složena z citátů Starého zákona. Poukaz na Beránka by mohl být skrytým odkazem na velikonočního beránka, jehož krví byly před odchodem z Egypta pomazány veřeje a práh dveří (Ex 12,22). Novozákonní svědci vědí, že byli zachráněni Kristem - Beránkem.

Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana.
Já, Jan, viděl jsem na nebi další znamení, veliké a podivuhodné: sedm andělů se sedmi posledními ranami, kterými se dovrší Boží hněv. A viděl jsem něco jako průzračné moře smíšené s ohněm. U toho průzračného moře stáli ti, kdo zvítězili (v boji) se šelmou, s jejím obrazem a s číslem (vyjadřujícím) její jméno. Měli citery (ke chvále) Boží a zpívali píseň Mojžíše, Božího služebníka, a píseň Beránkovu: "Veliké a podivuhodné jsou tvé skutky, Pane, Bože vševládný! Spravedlivé a spolehlivé jsou tvé cesty, králi národů! Kdo by nevzdával, Pane, úctu a slávu tvému jménu? Vždyť ty jediný jsi svatý! Všechny národy přijdou a budou se před tebou klanět, neboť se ukázalo, že tvá rozhodnutí jsou spravedlivá."Text žalmu:
Žl 98,1.2-3ab.7-8.9

Odp.: Veliké a podivuhodné jsou tvé skutky, Pane, Bože vševládný!
Zpívejte Hospodinu píseň novou,
- neboť učinil podivuhodné věci.
- Vítězství je dílem jeho pravice,
- jeho svatého ramene.
Odp.
Hospodin uvedl ve známost svou spásu,
- před zraky pohanů zjevil svou spravedlnost.
- Rozpomenul se na svou dobrotu a věrnost
- Izraelovu domu.
Odp.
Zahuč, moře a vše, co je naplňuje,
- svět i všichni, kdo jej obývají.
- Řeky, tleskejte rukama,
- hory, spolu zajásejte.
Odp.
Před Hospodinem, že přišel,
- že přišel, aby spravoval zemi,
- aby spravoval svět ve spravedlnosti
- a národy podle práva.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 21,12-19

Budete pro mé jméno ode všech nenáviděni. Ale ani vlas z hlavy se vám neztratí.
K válkám a katastrofám jakožto normálnímu průvodnímu jevu dějin se dnes přidává také poukaz na pronásledování kvůli víře v Krista, které je zas nutným průvodním jevem dějin spásy (srov. již Sk 12 apod.). Trpělivé a důvěryplné "setrvání pod břemenem" (dosl. překl. v. 19a) a odvaha využít vše jako "příležitost ke svědectví" (v. 13) - to je cesta k "záchraně" (v. 19b).

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Vztáhnou na vás ruce, budou vás pronásledovat, vydávat synagogám (na soud) a do vězení, budou vás předvádět před krále a vladaře pro mé jméno. To vám dá příležitost k svědectví. Vezměte si tedy k srdci toto: Nepřipravujte se předem, jak se hájit. Vždyť já vám dám výmluvnost i moudrost, které nedovedou odolat ani odporovat žádní vaši protivníci. Budete zrazováni i od (vlastních) rodičů a sourozenců, příbuzných a přátel, a některé z vás usmrtí. Budete pro jméno mé ode všech nenáviděni. Ale ani vlas z hlavy se vám neztratí. Trpělivostí zachráníte svou duši."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015