Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Pondělí, 22. července 2024, 03:34


Následující měsíc » « Předchozí měsíclistopadu 2020
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: listopad 2020


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pátek, 27. listopadu, 2020
Svátek má:  Xénie

Liturgický svátek:  Sv. Virgilius
Liturgické období:  Mezidobí, 34. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Zj 20,1-4.11 - 21,2
Žl 84,3.4.5-6a+8a
-
Lk 21,29-33

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pátek, 27. listopadu, 2020

Liturgické období:  Mezidobí, 34. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Sv. Virgilius
Text 1.čtení:
Zj 20,1-4.11 - 21,2

Každý byl souzen podle svých skutků. Uviděl jsem nový Jeruzalém, jak sestupuje z nebe.
Anděl s klíčem (symbol moci) a s řetězem (symbol omezení) spoutává satana. Podle sv. Augustina je satan "psem na řetěze". Uvázán je pro ty, kteří se připojili ke Kristu, a volný pro ty, kteří Krista odmítají. Ti první budou věčně přebývat v "novém Jeruzalémě". To je symbol Božího přebývání, společenství s jeho lidem, obraz oslavené církve.

Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana.
Já, Jan, viděl jsem anděla sestupujícího z nebe: v ruce držel klíč od propasti a velký řetěz. Popadl draka, toho starého hada, to je ďábla čili satana, spoutal ho na tisíc let, svrhl do propasti, zavřel ji a svrchu zapečetil, aby už přestal svádět národy, pokud se nedovrší tisíc let. Potom musí být na krátký čas rozvázán. A viděl jsem trůny i ty, kteří se na ně posadili a jimž bylo dáno (právo vykonat) soud, a také duše těch, kteří byli popraveni pro Ježíšovo svědectví a pro Boží slovo, a ty, kteří se neklaněli šelmě a jejímu obrazu a nepřijali její znamení na čelo nebo na ruku: ti ožili a ujali se vlády s Kristem na tisíc let. Pak jsem uviděl velký bělostný trůn a toho, který na něm seděl. Před jeho tváří prchla země i nebesa, a nezůstala po nich stopa. A viděl jsem mrtvé, velké i malé, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. Také jiná kniha, kniha života, byla otevřena. A ti mrtví byli souzeni podle toho, co v těch knihách stálo, podle svých skutků. Moře vydalo mrtvé, kteří byli v něm, i Smrt a Podsvětí vydaly svoje mrtvé a každý byl souzen podle svých skutků. Pak byly Smrt a Podsvětí vhozeny do ohnivého močálu. To je druhá smrt: ohnivý močál. O kom se zjistilo, že není zapsán v knize života, byl vhozen do ohnivého močálu. Potom jsem viděl nová nebesa a novou zemi - dřívější nebesa a dřívější země zmizely, ani moře už není. A uviděl jsem svaté město, nový Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha; bylo vystrojeno jako nevěsta okrášlená pro svého ženicha.Text žalmu:
Žl 84,3.4.5-6a+8a

Odp.: Hle, Boží stan mezi lidmi!
Touží, ba prahne má duše po Hospodinových síních,
- mé srdce i mé tělo
- s jásotem tíhnou k živému Bohu.
Odp.
I vrabec si nalézá příbytek
- a vlaštovka své hnízdo,
- kde ukládá svá mláďata:
- Tvé oltáře, Hospodine zástupů,
- můj králi a můj Bože!
Odp.
Blaze těm, kdo přebývají v tvém domě,
- stále tě mohou chválit.
- Blaze člověku, jenž u tebe nalézá pomoc,
- půjde se silou stále větší.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 21,29-33

Až uvidíte, že se to děje, poznáte, že Boží království je blízko.
Při určování toho, co "se děje" (v. 31, původně zničení chrámu a Jeruzaléma), se již pro Lk není možné fixovat na nějaké konkrétní události - každá epocha, všechny generace ("toto pokolení") musí počítat s příchodem Syna člověka ve slávě, s dovršením Božího království. Cestou k tomuto důvěryplnému živému očekávání a zároveň životu v Božím království za všech i sebekatastrofičtějších okolností je spolehnutí se na Ježíšova slova (v. 33!).

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš pověděl (svým učedníkům) toto přirovnání: "Podívejte se na fíkovník a všechny ostatní stromy: když vidíte, že už pučí, sami poznáváte, že léto je blízko. Stejně tak, až uvidíte, že se to děje, poznáte, že Boží království je blízko. Amen, pravím vám: Toto pokolení nepomine, dokud se všechno nestane. Nebe a země pominou, ale má slova nepominou."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015