Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Pondělí, 17. června 2024, 19:51


Následující měsíc » « Předchozí měsíclistopadu 2020
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: listopad 2020


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Sobota, 14. listopadu, 2020
Svátek má:  Sáva

Liturgický svátek:  Sv. Mikuláš Tavelič
Liturgické období:  Mezidobí, 32. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

3 Jan 5-8
Žl 112,1-2.3-4.5-6
-
Lk 18,1-8

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.
V sobotu se při večerní mši svaté mohou číst texty z následující neděle, není-li významný svátek nebo slavnost - klikněte na neděli v kalendáři.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Sobota, 14. listopadu, 2020

Liturgické období:  Mezidobí, 32. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Sv. Mikuláš Tavelič
Text 1.čtení:
3 Jan 5-8

Je to naše povinnost, abychom se ujímali bratří; tak budeme mít účast v jejich práci při hlásání pravdy.
Ve třetím Janově listu máme svědectví o putujících kazatelích v rané církvi. Křesťanské obce jim mají prokazovat pohostinnost. Nemá se jim bránit v uskutečňování jejich misie, jak činil jistý Diotrefes (3 Jan 9.10). Instituce putujících kazatelů prošla později krizí a posléze zanikla. Příznaky krize jsou patrné již v mimobiblickém raněkřesťanském spisu Didaché, podle nějž nemají potulní kazatelé pobírat pohostinství církevní obce déle než tři dny.

Čtení z třetího listu svatého apoštola Jana.
Můj drahý (Gáje), jednáš, jak se sluší na věrného (křesťana) ve všem, co prokazuješ bratřím, a to i cizím. Ti veřejně ve shromážděních věřících mluvili o tvé lásce. A bude to od tebe pěkné, když je (zase tak) vybavíš na cestu, jak je to hodné Boha. Neboť se vydali na cesty pro (Ježíšovo) jméno a neberou nic od pohanů. Je to přece naše povinnost, abychom se takových lidí ujímali. Tak budeme mít účast v jejich práci při (hlásání) pravdy.Text žalmu:
Žl 112,1-2.3-4.5-6

Odp.: Blaze muži, který se bojí Hospodina. Nebo: Aleluja.
Blaze muži, který se bojí Hospodina,
- který má velkou zálibu v jeho přikázáních.
- Mocné bude na zemi jeho potomstvo,
- pokolení řádných lidí bude požehnáno.
Odp.
Hojnost a bohatství budou v jeho domě
- a jeho štědrost potrvá navždy.
- Září v temnotách jako světlo řádným lidem,
- je milosrdný, dobrotivý a spravedlivý.
Odp.
Blaze muži, který se slitovává a půjčuje,
- stará se o své věci podle práva.
- Neboť navěky nezakolísá,
- ve věčné paměti bude spravedlivý.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 18,1-8

Bůh se zastane svých vyvolených, kteří k němu volají.
Tato jistota má doprovázet učedníky v období přicházejícího Božího království (v. 7n). Jejím výrazem je vytrvalá modlitba (v. 1), která sytí to jediné, co Syn člověka potřebuje nalézt při svém příchodu - víru (v. 8b). Dnešní podobenství k ní má učedníky povzbudit: Jestliže i takto zlý člověk se nakonec zastane člověka v nouzi, tím spíše Bůh, který je dobrý a nenechá se přemlouvat.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš pověděl svým učedníkům podobenství, že je třeba stále se modlit a neochabovat: "V jednom městě byl soudce, Boha se nebál a na lidi nedal. Byla v tom městě i vdova, chodila k němu a říkala: `Zastaň se mě proti mému odpůrci!' Ale on dlouhou dobu nechtěl. Potom si však řekl: `I když se Boha nebojím a na lidi nedám, přece se té vdovy zastanu, protože mě obtěžuje; jinak sem bude ustavičně chodit a mě trápit.'" A Pán řekl: "Slyšte, co říká ten nespravedlivý soudce! A Bůh by se nezastal svých vyvolených, kteří k němu volají ve dne v noci, a nechal by je dlouho čekat? Říkám vám, že se jich rychle zastane! Ale nalezne Syn člověka na zemi víru, až přijde?"Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015