Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 18. května 2024, 05:48


Následující měsíc » « Předchozí měsícříjna 2020
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: říjen 2020


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Úterý, 13. října, 2020
Svátek má:  Renáta

Liturgický svátek:  Sv. Eduard
Liturgické období:  Mezidobí, 28. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Gal 5,1-6
Žl 119,41.43.44.45.47.48
-
Lk 11,37-41

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Úterý, 13. října, 2020

Liturgické období:  Mezidobí, 28. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Sv. Eduard
Text 1.čtení:
Gal 5,1-6

Nic neplatí, zdali jsi obřezán, nebo neobřezán, ale víra, která se projevuje láskou.
Myšlení apoštola Pavla je důsledné a nekompromisní. Buď Zákon, anebo milost. Jestliže někdo přijme obřízku, musí dodržovat všechny předpisy Mojžíšova zákona. To však znamená odmítnutí Kristovy milosti, jež nás osvobozuje od plnění Zákona. Pavel nezná pozdější rozdělení předpisů Zákona na mravní a kultické. Některé mravní předpisy, zejména desatero, byly církví přejaty a představují nezpochybnitelný základ křesťanského pojetí mravnosti a morálky.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Galaťanům.
Bratři! To je ta svoboda, ke které nás osvobodil Kristus. Buďte v tom tedy pevní a nenechte se zase zapřáhnout do toho otrockého chomoutu. Podívejte se, já, Pavel, vám říkám: Budete-li přijímat obřízku, Kristus vám nic neprospěje. A znova to zdůrazňuji každému, kdo se dává obřezat, že je pak povinen plnit celý Zákon. Když hledáte ospravedlnění v Zákoně, nemáte už s Kristem co dělat, vypadli jste z milosti. Ale my (vedeni) Duchem, opřeni o víru očekáváme věčný život, v který doufáme. V křesťanství totiž nic neplatí, zdali jsi obřezán, nebo neobřezán, ale víra, která se projevuje láskou.Text žalmu:
Žl 119,41.43.44.45.47.48

Odp.: Ať se mi dostane tvého slitování, Hospodine!
Ať se mi dostane tvého slitování, Hospodine,
- tvé pomoci podle tvého slibu.
Odp.
Neodnímej z mých úst slovo pravdy,
- neboť doufám v tvá rozhodnutí.
Odp.
Tvůj zákon chci stále střežit,
- navěky a navždy.
Odp.
Pak si budu volně kráčet,
- protože hledám tvá nařízení.
Odp.
Budu se těšit tvými předpisy,
- které miluji.
Odp.
Pozvednu své ruce k tvým předpisům
- a budu rozjímat o tvých příkazech.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 11,37-41

Raději dejte to, co je v mísách, jako almužnu, a pak vám bude všechno čisté.
I s farizeji Ježíš udržuje společenství stolu jako s hříšníky a celníky (srov. 7,36; 14,1), má však pro ně připravena často velmi tvrdá slova (srov. Mt 23). Dnešní první část "řeči proti farizeům" (11,37-53) ukázuje konkrétní lásku k bližnímu ("almužna", v. 41) nejen jako povinnost Zákona, ale jako projev čistoty i cestu k čistotě srdce (a to i pro učedníky, srov. 12,1b!).

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Jeden farizeus pozval Ježíše k jídlu. Přišel tedy a zaujal místo u stolu. Farizeus se podivil, když viděl, že se před jídlem napřed neumyl. Pán mu však řekl: "Ano, vy farizeové, vnějšek číše a talíře očišťujete, ale vaše nitro je plné loupeže a špatnosti. Pošetilci! Copak ten, který stvořil vnějšek, nestvořil také vnitřek? Raději dejte to, co je v mísách, jako almužnu, a pak vám bude všechno čisté."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015