Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Středa, 24. července 2024, 22:58


Následující měsíc » « Předchozí měsíclistopadu 2021
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: listopad 2021


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Úterý, 23. listopadu, 2021
Svátek má:  Klement

Liturgický svátek:  Sv. Klementa I., papeže a mučedníka; sv. Kolumbána, opata [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 34. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Dan 2,31-45
Dan 3, 57.58.59.60.61
-
Lk 21,5-11

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Úterý, 23. listopadu, 2021

Liturgické období:  Mezidobí, 34. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Sv. Klementa I., papeže a mučedníka; sv. Kolumbána, opata [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
Dan 2,31-45

Bůh zřídí království, které nebude zničeno navěky a udělá konec všem říším.
Autor pomocí sochy a různých kovů popisuje čtyři velká impéria. První je říše Nabuchodonosorova, další pak jsou s největší pravděpodobností říše Médů, Peršanů a Řeků. Je tedy zachyceno období od Nabuchodonosora až po Seleuky, kteří Židy tvrdě utlačovali. Úryvek je stále aktuálním poselstvím o naději v lepší budoucnost. Všechny tyranské říše nakonec padnou, věčné je pouze Boží království.

Čtení z knihy proroka Daniela.
Daniel řekl Nabuchodonosorovi: "Ty, králi, jsi měl vidění, a hle - socha. Byla to velmi mohutná socha, skvěla se září, když stála proti tobě, a její vzhled byl strašný. Tato socha měla hlavu z ryzího zlata, prsa a ramena ze stříbra, břicho a bedra z mědi. Stehna byla ze železa, nohy částečně ze železa, částečně z hlíny. Díval ses, když se tu náhle bez lidského přičinění uvolnil kámen, udeřil do železných a hliněných nohou sochy a rozdrtil je. Tu se ihned zhroutilo železo, hlína, měď, stříbro a zlato a byly jako plevy na mlatu v létě, vítr je odnesl, ani stopa po nich nezůstala; kámen pak, který udeřil do sochy, stal se velikou horou a naplnil celou zemi. To je sen; podáme králi jeho výklad. Ty, králi, jsi králem králů; Bůh nebes ti dal království, moc, sílu a slávu. Do tvé moci dal všechna místa, kde bydlí lidé, divokou zvěř i ptactvo nebes, nad tím vším tě učinil vladařem - ty jsi hlava zlatá. Po tobě povstane jiné království, menší než tvoje, a ještě třetí království, měděné, které ovládne celou zemi. Čtvrté království bude tvrdé jako železo; jako železo všechno drtí a láme, tak i ono (království) toto všechno rozdrtí a zláme. Že jsi však viděl nohy a prsty částečně z hrnčířské hlíny a částečně ze železa, to znamená, že království bude rozdělené; bude v něm však něco z tvrdosti železa. Protože jsi však viděl železo smíšené s blátivou hlínou a prsty nohou částečně ze železa a částečně z hlíny, část království bude silná a část křehká. Protože jsi však viděl železo smíšené s blátivou hlínou, stmeleny budou sňatky, nepřilnou však navzájem k sobě, tak jako se železo nespojí s hlínou. Za dob těch králů zřídí Bůh nebes království, které nebude zničeno navěky, a toto království nepřijde k jinému národu; rozdrtí všechny ony říše a udělá jim konec, samo však bude trvat navěky, protože jsi viděl, jak se bez lidského přičinění z hory uvolnil kámen a rozdrtil hlínu, železo, měď, stříbro a zlato. Veliký Bůh ukázal králi, co bude v budoucnosti. Pravdivý je sen a spolehlivý jeho výklad!"Text žalmu:
Dan 3, 57.58.59.60.61

Odp.: Všechna díla Páně, velebte Pána,
- chvalte a oslavujte ho navěky.
Odp.
Andělé Páně, velebte Pána,
- chvalte a oslavujte ho navěky.
Odp.
Nebesa, velebte Pána,
- chvalte a oslavujte ho navěky.
Odp.
Všechny vody nad nebem, velebte Pána,
- chvalte a oslavujte ho navěky.
Odp.
Všechny mocnosti Páně, velebte Pána,
- chvalte a oslavujte ho navěky.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 21,5-11

Nezůstane kámen na kameni.
Proroctvím o zkáze Jeruzalémského chrámu začíná Lukášova verze "apokalyptické řeči" (Lk 21; srov. Mk 13; Mt 24), ve které se v často těžko rozpletitelném klubku a na pozadí tehdejších běžných představ prolínají vize o zkázy Jeruzaléma, běžných katastrof, konce světa a příchodu Syna člověka. Hlavní poselství nespočívá v odhalování budoucnosti (v. 7n!), ale v útěše a povzbuzení pro přítomnost, která je stále, od počátku do konce dějin, plná dnes líčených hrůz.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Když někteří mluvili o chrámu, jakými krásnými kameny a pamětními dary je ozdoben, řekl Ježíš: "Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen na kameni, (všechno) bude rozbořeno." Zeptali se ho: "Mistře, kdypak se to stane? A jaké bude znamení, že to už nastává?" Odpověděl: "Dejte si pozor, abyste se nenechali svést! Mnozí (lidé) totiž přijdou pod mým jménem a budou říkat: `Já jsem to!' a `Ten čas je tady!' Nechoďte za nimi! Až pak uslyšíte o válkách a vzpourách, neděste se, neboť to se musí stát napřed, ale nebude hned konec." Potom jim řekl: "Povstane národ proti národu a království proti království, budou velká zemětřesení, na různých místech hlad a mor, hrozné úkazy a velká znamení na nebi."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015