Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Čtvrtek, 25. července 2024, 05:24


Následující měsíc » « Předchozí měsíclistopadu 2022
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: listopad 2022


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Sobota, 26. listopadu, 2022
Svátek má:  Artur

Liturgický svátek:  Sv. Silvestr
Liturgické období:  Mezidobí, 34. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Zj 22,1-7
Žl 95,1-2.3-5.6-7
-
Lk 21,34-36

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Sobota, 26. listopadu, 2022

Liturgické období:  Mezidobí, 34. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Sv. Silvestr
Text 1.čtení:
Zj 22,1-7

Noc už vůbec nebude: Pán Bůh je bude ozařovat.
Jan chce čtenáři přiblížit vnitřní život nového Jeruzaléma. Je zde řeka živé vody, motiv známý již z ráje (Gn 2,10) a převzatý některými proroky, zejména Ezechielem (Ez 47,1-12). Strom života s každoměsíční úrodou znamená věčný život. Věčná blaženost bude službou klanění Bohu a patřením na Boha "tváří v tvář" (1 Kor 13,12). Slib blízkého Kristova příchodu není projevem apokalyptikovy netrpělivosti, nýbrž posilou pro pronásledované křesťany.

Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana.
Anděl Páně ukázal mně, Janovi, řeku živé vody, jasnou jako křišťál, vytékající zpod trůnu Božího a Beránkova. Uprostřed náměstí po obou stranách řeky roste strom života a nese plody dvanáctkrát, měsíc co měsíc dává plody a listí z tohoto stromu (slouží) národům jako lék. Prokletí už nebude; bude tam (stát) trůn Boží a Beránkův; jeho služebníci se mu budou klanět, budou hledět na jeho tvář a jeho jméno ponesou na čele. A noc už (vůbec) nebude ani nebude třeba světla lampy nebo světla slunce: Pán Bůh je bude ozařovat a budou kralovat na věčné věky. Pak mi pravil: "Tato slova jsou spolehlivá a pravdivá. Pán, Bůh prorockých duchů, poslal svého anděla, aby ukázal svým služebníkům, co se musí brzy stát. Hle, přijdu brzo! Blaze tomu, kdo bude zachovávat prorocká slova této knihy!"Text žalmu:
Žl 95,1-2.3-5.6-7

Odp.: Maran atha! Přijď, Pane Ježíši!
Pojďme, jásejme Hospodinu,
- oslavujme Skálu své spásy,
- předstupme před něho s chvalozpěvy
- a písněmi mu zajásejme!
Odp.
Neboť veliký Bůh je Hospodin
- a veliký Král nade všemi bohy.
- V jeho ruce jsou hlubiny země
- a jemu patří výšiny hor.
- Jeho je moře, vždyť on je učinil,
- i souš, kterou zhnětly jeho ruce.
Odp.
Pojďme, padněme, klaňme se,
- poklekněme před svým tvůrcem, Hospodinem!
- Neboť on je náš Bůh
- a my jsme lid, který pase, stádce vedené jeho rukou.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 21,34-36

Bděte, abyste mohli všemu tomu, co se má stát, uniknout.
Kromě povzbuzení k jistotě a k důvěryplnému spolehnutí se na Boha za všech okolností (viz včera a předevčírem) jsou učedníci na závěr také vedeni k vědomí ohrožení a vlastní slabosti. Nebezpečím jsou zde především strachem vyprovokované útěky od náročné reality (např. "nestřídmost", "opilství") nebo utopení se v ní (např. "pozemské starosti"). Cestou ke svobodné bdělosti je modlitba.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Dejte si pozor, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a pozemskými starostmi, aby vás den (soudu) nezastihl znenadání; přijde totiž jako léčka na všechny, kdo přebývají na celé zemi. Proto bděte a modlete se v každé době, abyste mohli všemu tomu, co se má stát, uniknout a obstát před Synem člověka."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015