Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Čtvrtek, 20. června 2024, 07:48


Následující měsíc » « Předchozí měsícprosince 2020
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: prosinec 2020


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pátek, 25. prosince, 2020
Svátek má:  1. svátek vánoční

Liturgický svátek:  Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ [Slavnost]
Liturgické období:  Slavnost Narození Pána Ježíše Krista
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  B
Volba textů 25.12. (zvolte text):  Půlnoční  Svítání  Den  
Automatické zobrazení:
Půlnoční=00-05:00, Svítání=05-10:00, Den=10-24:00

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Iz 62,11-12
Žl 97,1+6.11-12
Tit 3,4-7
Lk 2,15-20

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.
V den slavnosti se zobrazují vždy vlastní texty.
Aktuální texty se zobrazují podle času - od 05:00 do 10:00 hod.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pátek, 25. prosince, 2020

Liturgické období:  Slavnost Narození Pána Ježíše Krista
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ [Slavnost]
Text 1.čtení:
Iz 62,11-12

Hle, přichází tvůj spasitel.

Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Hospodin ohlašuje až do končin země: "Řekněte siónské dceři: Hle, přichází tvá spása, u sebe má svou mzdu, před sebou má svůj zisk. Nazvou je: `Svatý lid, vykoupení od Hospodina.' Ty pak dostaneš jméno `Vytoužené, neopuštěné město'."Text žalmu:
Žl 97,1+6.11-12

Odp.: Světlo dnes zazáří nad námi, neboť se nám narodil Pán.
Hospodin kraluje, zajásej, země,
- ať se radují četné ostrovy!
- Nebesa hlásají jeho spravedlnost
- a všechny národy vidí jeho slávu.
Odp.
Světlo vychází spravedlivému
- a lidem upřímného srdce radost.
- Radujte se, spravedliví, v Hospodinu
- a oslavujte jeho svaté jméno!
Odp.Text 2.čtení:
Tit 3,4-7

Ze svého milosrdenství nás spasil.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Titovi.
Projevila se dobrota Boha, našeho spasitele, a jeho láska k lidem; ne (snad proto), že my jsme vykonali něco dobrého, ale ze svého milosrdenství nás spasil v koupeli znovuzrození a obnovení Duchem svatým. Toho na nás vylil v hojnosti skrze našeho spasitele Ježíše Krista, abychom - ospravedlněni jeho milostí - dostali jako dědictví vytoužený věčný život.Text evangelia:
Lk 2,15-20

Pastýři nalezli Marii a Josefa i děťátko.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Když andělé odešli od pastýřů do nebe, řekli si pastýři mezi sebou: "Pojďme tedy do Betléma podívat se na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil!" Pospíchali (tam) a nalezli Marii a Josefa i děťátko položené v jeslích. Když ho uviděli, vypravovali, co jim bylo o tom dítěti pověděno. Všichni, kdo to slyšeli, podivili se tomu, co jim pastýři vyprávěli. Maria však to všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o tom. Pastýři se zas vrátili. Velebili a chválili Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno.Doplňující text:

Pozn.:
Tyto texty čtení se zobrazují pouze od 05 hod. do 10 hod.

Texty POUZE PRO RANNÍ MŠI SVATOU... (ZA SVÍTÁNÍ)
Liturgická barva slavnosti: bíláLiturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015