Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 13. července 2024, 20:42


Následující měsíc » « Předchozí měsíckvětna 2024
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: květen 2024


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Úterý, 21. května, 2024
Svátek má:  Monika

Liturgický svátek:  Památka sv. Kryštofa Magallanese, kněze, a druhů, mučedníků
Liturgické období:  Mezidobí, 7. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená   (Při slavení památky:       červená)
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Jak 4,1-10
Žl 55,7-8.9-10a.10b-11a.23
-
Mk 9,30-37

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Úterý, 21. května, 2024

Liturgické období:  Mezidobí, 7. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Památka sv. Kryštofa Magallanese, kněze, a druhů, mučedníků
Text 1.čtení:
Jak 4,1-10

Prosíte, a nic nedostáváte, protože prosíte špatně.
List Jakubův nám prozrazuje, jak asi vypadala raně křesťanská pareneze, tedy jakými způsoby byli křesťané varování před hříchy tohoto světa a vyzýváni k obrácení. V žádném případě však nejde o plané moralizování. Středem úryvku je citát z "Písma", ve skutečnosti však z neznámého zdroje: "Duch, který v nás z jeho (=Boží) vůle přebývá, má nás až k žárlivosti rád". Prvotním zdrojem křesťanského života je právě onen Duch, který v člověku způsobí, že se vzepře ďáblu a podřídí Bohu.

Čtení z listu svatého apoštola Jakuba.
Milovaní! Z čeho (vznikají) války, z čeho boje mezi vámi? Jen z vašich žádostí, které bojují ve vašich údech. Žádáte, ale nemáte; zabíjíte a nenávidíte, a (přesto) nemůžete dosáhnout (ničeho); bojujete a válčíte, ale (nic) nemáte, protože neprosíte. Prosíte, a (nic) nedostáváte, protože prosíte špatně: chcete to potom rozplýtvat na své rozkoše. Vy (duše) nevěrné, nevíte, že spřátelit se s tímto světem znamená znepřátelit se s Bohem? Kdo chce tedy být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím. Myslíte, že nadarmo stojí v Písmu: Duch, který v nás přebývá, má nás až k žárlivosti rád? Tím větší je však také milost, kterou dává. Proto se praví: `Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost'. Proto se podřizujte Bohu. Proti ďáblu se vzepřete, a uteče od vás. Přijďte blíže k Bohu, a (Bůh) přijde blíže k vám. Umyjte své ruce, hříšníci, a očisťte své srdce, (lidé) obojetní! Uvědomte si svou ubohost, naříkejte a plačte. Váš smích ať se obrátí v nářek a vaše radost ve smutek. Pokořte se před Pánem, a on vás povýší.Text žalmu:
Žl 55,7-8.9-10a.10b-11a.23

Odp.: Svou starost hoď na Hospodina, a on tě zachová.
Říkám si: Kéž bych měl křídla jak holub,
- odletěl bych a dopřál si klidu.
- Hle, daleko bych utekl,
- zůstal bych na poušti.
Odp.
Rychle bych spěchal do útočiště
- před vichrem a bouří.
- Pane, zmať a rozděl jim jazyky.
Odp.
Vždyť vidím násilí a svár v městě,
- ve dne v noci obcházejí po jeho hradbách.
Odp.
Svou starost hoď na Hospodina,
- a on tě zachová,
- nikdy nedopustí, aby se viklal spravedlivý.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mk 9,30-37

Syn člověka bude vydán. Kdo chce být první, ať je ze všech poslední.
Ježíšovo slovo o utrpení a vzkříšení je zde určeno výhradně nejbližším učedníkům, kteří tak mají být uvedeni do hloubky následování. I zde následuje neporozumění učedníků a výzva k následování ke službě druhým, obzvlášť maličkým.
"Kdo chce být první, ať je ze všech poslední."

Slova svatého evangelia podle Marka.
Ježíš a jeho učedníci procházeli Galilejí, ale on nechtěl, aby o tom někdo věděl. Poučoval totiž své učedníky a říkal jim: "Syn člověka bude vydán lidem do rukou a zabijí ho, ale za tři dni po své smrti vstane." Oni však té řeči nerozuměli, ale báli se ho zeptat. Potom přišli do Kafarnaa. Když byl v domě, zeptal se jich: "O čem jste cestou rozmlouvali?" Oni mlčeli, protože cestou mezi sebou rozmlouvali o tom, kdo z nich je největší. (Ježíš) se posadil, zavolal si svých Dvanáct a řekl jim: "Kdo chce být první, ať je ze všech poslední a služebníkem všech." Pak vzal dítě, postavil ho před ně, objal ho a řekl jim: "Kdo přijme jedno z takových dětí kvůli mně, mne přijímá; a kdo mne přijme, nepřijímá mne, ale toho, který mě poslal."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015