Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Čtvrtek, 25. července 2024, 12:35


Následující měsíc » « Předchozí měsíclistopadu 2021
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: listopad 2021


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pátek, 12. listopadu, 2021
Svátek má:  Benedikt

Liturgický svátek:  Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 32. týden v mezidobí
Liturgická barva:       červená
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Mdr 13,1-9
Žl 19,2-3.4-5
-
Lk 17,26-37

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pátek, 12. listopadu, 2021

Liturgické období:  Mezidobí, 32. týden v mezidobí
Liturgická barva:  červená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka [Závazná památka]
Text 1.čtení:
Mdr 13,1-9

Když dovedli prozkoumat svět, jak to, že nenašli jeho Pána?
Úryvek je součástí větší části knihy Moudrosti (13,1-15.17), hovořící proti idolatrii. Pohané vidí velikost a krásu stvořeného, ale nejsou schopni poznat Tvůrce. Již Starý zákon věděl, že Boha zjevuje i svět (Žl 19,2-5; Job 38-41). Ale Izrael znal Boha z jeho konání v dějinách spásy, znal ho z nadpřirozeného zjevení. Kniha Moudrosti mluví o možnosti poznat Boha z velikosti a krásy stvořeného. Podobně hovoří i Řím 1,18-32.

Čtení z knihy Moudrosti.
Od přirozenosti byli zajisté pošetilí všichni lidé, kteří neměli znalost Boha a z toho, co viděli dobrého, nemohli poznat toho, kdo je, ani při pohledu na díla nepoznali umělce, ale pokládali oheň nebo vítr nebo hbitý vzduch nebo okruh hvězd nebo mohutnou vodu nebo nebeská světla za bohy, vládce světa. Jestliže uchváceni jejich krásou je považovali za bohy, měli poznat, oč je krásnější jejich Pán, vždyť je stvořil sám původce krásy. Jestliže žasli nad jejich silou a působením, měli z toho pochopit, oč je silnější jejich tvůrce. Neboť z velikosti a krásy tvorstva srovnáním lze poznat jejich stvořitele. Avšak ti zasluhují jen malou výtku, vždyť snad jenom bloudí, když hledají Boha v touze ho najít. Vždyť se obírají jeho činy a snaží se je proniknout, ale dávají se strhnout zdáním, protože už to, co vidí, je krásné. Avšak ani ti nejsou bez omluvy. Přece když mohli tolik poznat, že dovedli prozkoumat svět, jak to, že přitom tím spíše nenašli jeho Pána?Text žalmu:
Žl 19,2-3.4-5

Odp.: Nebesa vypravují o Boží slávě.
Nebesa vypravují o Boží slávě
- a dílo jeho rukou zvěstuje obloha.
- Den dni o tom podává zprávu,
- noc noci sděluje poučení.
Odp.
Není to slovo a nejsou to řeči,
- jejichž hlas by nebylo slyšet.
- Do celé země vychází jejich hlahol,
- až na konec světa jejich slova.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 17,26-37

Den, kdy se zjeví Syn člověka.
Tento den není dobré očekávat s ochromující netrpělivostí (viz včerejší evangelium), ale ještě větší chybou by bylo nečekat vůbec nic a řešit své záležitosti, jako by se Boží království vůbec nemělo dovršit. Před tím varují dnešní dvě podobenství (vv. 26-32). Verš 37 pak říká: Jako supi létají všude, kde je mrtvé tělo, i rozdělení (v. 34n) přijde tam, kde je zlo.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Jako bylo v době Noemově, tak tomu bude v době Syna člověka: jedli a pili, ženili se a vdávali až do dne, kdy Noe vstoupil do archy a přišla potopa a zahubila všechny. Podobně se stalo v době Lotově: jedli a pili, kupovali a prodávali, sázeli a stavěli; ale ten den, kdy Lot vyšel ze Sodomy, z nebe spadl oheň a síra a zahubilo to všechny. Právě tak to bude v den, kdy se zjeví Syn člověka. Kdo bude v ten den na střeše a své věci bude mít v domě, ať nesestupuje, aby si je vzal, a stejně tak, kdo bude na poli, ať se nevrací nazpět! Pamatujte na Lotovu ženu! Kdo si bude hledět život zachránit, ztratí ho, a kdo by ho ztratil, zachová ho. Říkám vám: Té noci budou dva na jednom lůžku: jeden bude vzat, druhý ponechán. Dvě ženy budou spolu mlít obilí: jedna bude vzata, druhá ponechána." Zeptali se ho: "Kde, Pane?" Odpověděl jim: "Kde bude tělo, tam se slétnou i supi."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015