Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Čtvrtek, 25. července 2024, 09:56


Následující měsíc » « Předchozí měsíclistopadu 2020
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: listopad 2020


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Úterý, 17. listopadu, 2020
Svátek má:  Mahulena

Liturgický svátek:  Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 33. týden v mezidobí
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Zj 3,1-6.14-22
Žl 15,2-3ab.3cd-4ab.5
-
Lk 19,1-10

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Úterý, 17. listopadu, 2020

Liturgické období:  Mezidobí, 33. týden v mezidobí
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice [Závazná památka]
Text 1.čtení:
Zj 3,1-6.14-22

Kdo mi otevře dveře, k tomu vejdu a budu u něho jíst.
Církevní obci v Sardech adresuje Kristus skrze Jana zdrcující poselství. Většina obce spí nebo vnitřně odumírá. Stav církve v Laodiceji je snad ještě horší. V nedaleké Hierapoli vyvěraly sirné prameny, jejichž horká voda měla léčebné účinky, zatímco studená byla osvěžující. Vlažná však chutnala nepříjemně, a takový byl před Kristem i "anděl" laodicejské obce.

Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana.
Já, Jan, uslyšel jsem Pána, jak mi říká: "Andělovi církevní obce v Sardech napiš: Toto praví ten, který má sedm Božích duchů a sedm hvězd: Znám tvé skutky; máš jméno, jako bys žil, ale jsi mrtvý. Probuď se a utvrď zbytek, který je už na umření. Shledal jsem totiž, že tvoje skutky nejsou dokonalé před mým Bohem. Nuže, vzpomeň si (na nauku, kterou) jsi přijal a slyšel; zachovávej (ji) a změň se! Neprobudíš-li se však, přijdu jako zloděj, a ty nebudeš vědět, v kterou hodinu na tebe přijdu. Přesto však máš v Sardech několik lidí, kteří si šaty neposkvrnili; ti budou se mnou chodit v bílých šatech, protože jsou (toho) hodni. Kdo zvítězí, bude tedy oblečen do bílého; jeho jméno nevymažu z knihy života, ale budu se k němu znát před svým Otcem a jeho anděly. Kdo má ucho, ať poslouchá, co říká Duch církevním obcím. Andělovi církevní obce v Laodiceji napiš: Toto praví Amen, svědek spolehlivý a věrný, začátek Božího stvoření. Znám tvé skutky: nejsi ani studený, ani horký. Kéž bys byl studený nebo horký! Takto však, protože jsi vlažný, ani horký, ani studený, vyplivnu tě z úst. Jestliže řekneš: `Jsem bohatý, mám všeho dost, nic nepotřebuji' - a nevíš, že jsi ubohý, politováníhodný, chudý, slepý a nahý, pak ti radím, kup si ode mě zlato v ohni pročištěné, abys zbohatl; bílé šaty, aby ses oblékl a neukazovala se tvá ošklivá nahota; mast, aby sis pomazal oči a (zase) viděl. Já kárám a trestám všecky ty, které miluji. Buď tedy horlivý a dej se na pokání. Hle, stojím u dveří a klepu. Kdo uslyší můj hlas a otevře dveře, k tomu vejdu a budu jíst u něho a on u mě. Kdo zvítězí, toho vezmu k sobě na svůj trůn, jak i já jsem zvítězil a usedl se svým Otcem na jeho trůně. Kdo má ucho, ať poslouchá, co říká Duch církevním obcím."Text žalmu:
Žl 15,2-3ab.3cd-4ab.5

Odp.: Kdo zvítězí, toho vezmu k sobě na svůj trůn.
Kdo žije bez vady a koná spravedlnost,
- upřímně smýšlí ve svém srdci,
- svým jazykem nepomlouvá.
Odp.
Nečiní příkoří svému bližnímu,
- netupí svého souseda.
- Nešlechetným člověkem pohrdá,
- ale váží si těch, kdo se bojí Hospodina.
Odp.
Nelichvaří svými penězi
- a nebere úplatky proti nevinnému.
- Kdo takto jedná,
- nikdy nezakolísá!
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 19,1-10

Syn člověka přišel hledat a zachránit, co zahynulo.
I kdyby to byl sebevětší hříšník (v. 2, "celník" = šidící kolaborant). Příběh na jedné straně líčí proces obrácení (povrchní zájem - maskovaná snaha "vidět" - odpověď na Ježíšovo slovo a radostné přijetí - napravení křivd a změna života - přijetí plnosti spásy), na straně druhé klade hlavní důraz na samotnou radostnou zvěst o Ježíši - zachránci a spasiteli ztracených existencí (v. 9n).

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš vešel do Jericha a procházel jím. Byl tam jistý člověk, jmenoval se Zacheus. Byl to vrchní celník, velmi bohatý. Rád by uviděl Ježíše, jak vypadá, ale nemohl, protože tam bylo plno lidí a on byl malé postavy. Běžel napřed a vylezl na fíkovník, aby ho viděl, protože tudy měl procházet. Když Ježíš přišel k tomu místu, podíval se nahoru a řekl mu: "Zachee, pojď rychle dolů: dnes musím zůstat v tvém domě." On rychle slezl dolů a s radostí ho přijal. Všichni, jakmile to uviděli, reptali a říkali: "Vešel jako host k hříšníkovi!" Zacheus se zastavil a řekl Pánu: "Polovici svého majetku, Pane, dám chudým, a jestli jsem někoho o něco ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně!" Ježíš mu řekl: "Dnes přišla do tohoto domu spása. Vždyť i on je potomek Abrahámův. Syn člověka přišel hledat a zachránit, co zahynulo."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015