Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Čtvrtek, 25. července 2024, 11:32


Následující měsíc » « Předchozí měsícledna 2023
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: leden 2023


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Neděle, 1. ledna, 2023
Svátek má:  Nový rok

Liturgický svátek:  Slavnost Matky Boží, Panny Marie (Oktáv Narození Páně) [Slavnost]
Liturgické období:  Svátek Matky Boží, Panny Marie
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Nm 6,22-27
Žl 67,2-3.5.6+8
Gal 4,4-7
Lk 2,16-21

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.
V den slavnosti se zobrazují vždy vlastní texty.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Neděle, 1. ledna, 2023

Liturgické období:  Svátek Matky Boží, Panny Marie
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Slavnost Matky Boží, Panny Marie (Oktáv Narození Páně) [Slavnost]
Text 1.čtení:
Nm 6,22-27

Budou vzývat moje jméno nad izraelskými syny a já jim požehnám.

Čtení ze čtvrté knihy Mojžíšovy.
Hospodin řekl Mojžíšovi: "Řekni Árónovi a jeho synům: Tak budete žehnat izraelským synům; budete jim říkat: `Ať tobě Hospodin požehná a ochraňuje tě! Ať tobě Hospodin ukáže svou jasnou tvář a je ti milostivý! Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a dopřeje ti pokoje!' Budou vzývat moje jméno nad izraelskými syny a já jim požehnám."Text žalmu:
Žl 67,2-3.5.6+8

Odp.: Bože, buď milostiv a žehnej nám!
Bože, buď milostiv a žehnej nám,
- ukaž nám svou jasnou tvář,
- kéž se pozná na zemi, jak jednáš,
- kéž poznají všechny národy, jak zachraňuješ.
Odp.
Nechť se lidé radují a jásají,
- že soudíš národy spravedlivě
- a lidi na zemi řídíš.
Odp.
Ať tě, Bože, velebí národy,
- ať tě velebí kdekterý národ!
- Kéž nám Bůh žehná,
- ať ho ctí všechny končiny země!
Odp.Text 2.čtení:
Gal 4,4-7

Bůh poslal svého Syna, narozeného ze ženy.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Galaťanům.
(Bratři!) Když se naplnil čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného ze ženy, podrobeného Zákonu, aby vykoupil lidi, kteří podléhali Zákonu. Tak jsme byli přijati za syny. A protože jste synové, poslal nám Bůh do srdce Ducha svého Syna, Ducha, který volá: "Abba, Otče!" Už tedy nejsi otrok, ale syn a jako syn také dědic skrze Boha.Text evangelia:
Lk 2,16-21

Nalezli Marii a Josefa i děťátko ...
Když uplynulo osm dní, dali mu jméno Ježíš.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Pastýři pospíchali do Betléma a nalezli Marii a Josefa i děťátko položené v jeslích. Když ho uviděli, vypravovali, co jim bylo o tom dítěti pověděno. Všichni, kdo to slyšeli, podivili se tomu, co jim pastýři vyprávěli. Maria však to všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o tom. Pastýři se zas vrátili. Velebili a chválili Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno. Když uplynulo osm dní a dítě mělo být obřezáno, dali mu jméno Ježíš, jak ho nazval anděl, než bylo počato v mateřském lůně.Doplňující text:
Slavnost Matky Boží, Panny Marie
Oktáv Narození PáněLiturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015