Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 25. května 2024, 11:16


Následující měsíc » « Předchozí měsícčervna 2022
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červen 2022


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Úterý, 28. června, 2022
Svátek má:  Lubomír

Liturgický svátek:  Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 13. týden v mezidobí
Liturgická barva:       červená
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Am 3,1-8; 4,11-12
Žl 5,5-6.7.8
-
Mt 8,23-27

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Úterý, 28. června, 2022

Liturgické období:  Mezidobí, 13. týden v mezidobí
Liturgická barva:  červená
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka [Závazná památka]
Text 1.čtení:
Am 3,1-8; 4,11-12

Když Pán, Hospodin, promluvil, kdo by neprorokoval?
Zkušenost exodu, vyvedení z egyptské země, dává lidu poznat Boží povolání a vyvolení Izraele mezi všemi pokoleními země. Je zde však ještě další povolání. Jestliže prorok slyší Boží hlas, je povolán k tomu, aby prorokoval. Připomíná lidu, že vyvedení z Egypta není důvodem k sebeoslavě. Naopak - je důvodem k vděčnosti, která se má projevit příklonem k Hospodinu. Nestane-li se tak, musí se Izrael připravit na setkání se svým Bohem, při němž má být potrestán za všechny své nepravosti.

Čtení z knihy proroka Amosa.
Slyšte slovo, které Hospodin promluvil o vás, synové Izraele, o všech rodech, které jsem vyvedl z egyptské země: "Jen vás jsem si vyvolil mezi všemi rody země, proto vás potrestám za všechny vaše nepravosti. Mohou dva jít spolu, aniž se setkají? Řve snad lev z houštiny, když nemá kořist? Ozve se lvíče ze svého doupěte, když nic nechytilo? Slétne pták do pasti při zemi bez osidla? Vymrští se léčka ze země a nic přitom nepopadne? Jestliže se ve městě zatroubí na polnici, nevyděsí se lidé? Jestliže se stane ve městě neštěstí, nedopustil to Bůh? Pán, Hospodin, neudělá nic, aniž zjeví svůj úradek svým služebníkům prorokům. Když lev zařve, kdo by se nebál? Když Pán, Hospodin, promluvil, kdo by neprorokoval? Vyvrátil jsem vás tak, jako jsem vyvrátil Sodomu a Gomoru, byli jste jak oharek vytažený ze spáleniště, ale ke mně jste se nevrátili" - praví Hospodin. Proto tak naložím s tebou, Izraeli! Protože tak s tebou naložím, připrav se na setkání se svým Bohem, Izraeli!Text žalmu:
Žl 5,5-6.7.8

Odp.: Veď mě ve své spravedlnosti, Hospodine!
Ty nejsi Bůh, kterému by se líbila nepravost,
- zlý u tebe prodlévat nesmí
- ani rouhači před tebou neobstojí.
Odp.
Nenávidíš každého zločince,
- hubíš všecky lháře.
- Od vraha a podvodníka
- se odvrací Hospodin s odporem.
Odp.
Já však pro velikou tvou milost
- smím vstoupit do tvého domu,
- padnu na tvář před tvým svatým chrámem
- v bázni před tebou, Hospodine!
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 8,23-27

Vstal, pohrozil vichřici i moři, a nastalo úplné ticho.
Následování Ježíše je krokem "na loď" (do nejistoty i do společenství), ale často také cestou do "bouře". Ježíšova přítomnost je na této cestě často neznatelná ("spal"), ale jeho slovo je stále mocné a v pravý čas překonává jak vnitřní nedůvěru, tak vnější chaos.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Když Ježíš vstoupil na loď, jeho učedníci ho následovali. Na moři se najednou strhla velká bouře, takže se vlny převalovaly přes loď. On však spal. Přišli tedy k němu, budili ho a volali: "Pane, zachraň nás! Hyneme!" On jim odpověděl: "Proč se bojíte, malověrní?" A vstal, pohrozil vichřici i moři, a nastalo úplné ticho. Lidé žasli a říkali: "Kdo to jenom je, že ho poslouchá i vichřice a moře?"Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015