Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Čtvrtek, 18. dubna 2024, 19:37


Následující měsíc » « Předchozí měsícledna 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: leden 2024


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pondělí, 8. ledna, 2024
Svátek má:  Čestmír

Liturgický svátek:  Sv. Severin
Liturgické období:  Mezidobí
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

1 Sam 1,1-8
Žl 116B,12-13.14+17.18-19
-
Mk 1,14-20

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pondělí, 8. ledna, 2024

Liturgické období:  Mezidobí
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Sv. Severin
Text 1.čtení:
1 Sam 1,1-8

Anně působila její sokyně mnoho trpkostí, že Hospodin učinil její lůno neplodným.
Na samotném začátku první knihy Samuelovy zjišťujeme, že pro každou ženu v Izraeli bylo nejdůležitější mít potomstvo - porodit děti a zejména syny. Jak to, že lůno některých žen však "učinil Hospodin neplodným"? Mučivé pochybnosti se v této situaci nevyhnuly ani Anně, budoucí matce Samuelově. Podobně jako ostatní ženy postižené neplodností se stala obětí výsměchu. Její poutní cesta do Božího domu je poznamenána potupou, kterou musí snášet od Penniny, druhé ženy svého manžela, ale také útěchou, které se jí dostává od jejího muže Elkana: "Nemám pro tebe větší cenu než deset synů"?

Začátek první knihy Samuelovy.
Byl jeden muž z Ramataimu, Sufovec z efraimských hor, jménem Elkana, syn Jerochama, syna Elihuova, syna Tochuova, syna Sufova, Efraimita. Měl dvě ženy: jednu jménem Anna a druhou jménem Pennina. Pennina měla děti, Anna však děti neměla. Ten muž chodíval každoročně ze svého města vzhůru do Silo poklonit se Hospodinu zástupů a obětovat mu; Hospodinovými kněžími tam byli dva synové Eliovi, Chofni a Pinchas. Jednoho dne Elkana obětoval. Obvykle dával své ženě Peninně a všem jejím synům a dcerám jejich díly, Anně však mohl dávat jen jeden díl; ale Annu miloval, i když její lůno učinil Hospodin neplodným. Její sokyně však jí působila mnoho trpkostí; urážela ji, že Hospodin učinil její lůno neplodným. Tak se dálo rok co rok; kdykoli chodívali vzhůru do Hospodinova domu, takhle ji roztrpčovala. Tentokrát se Anna dala do pláče a nejedla. Tu jí řekl její muž Elkana: "Anno, proč pláčeš? A proč nejíš? A proč se trápíš ve svém srdci? Nemám pro tebe větší cenu než deset synů?"Text žalmu:
Žl 116B,12-13.14+17.18-19

Odp.: Přinesu ti oběť díků, Hospodine. Nebo: Aleluja.
Čím se odplatím Hospodinu
- za všechno, co mi prokázal?
- Vezmu kalich spásy
- a budu vzývat jméno Hospodinovo.
Odp.
Splním své sliby Hospodinu
- před veškerým jeho lidem.
- Přinesu ti oběť díků, Hospodine,
- a budu vzývat tvé jméno.
Odp.
Splním své sliby Hospodinu
- před veškerým jeho lidem
- v nádvořích domu Hospodinova,
- uprostřed tebe, Jeruzaléme!
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mk 1,14-20

Obraťte se a věřte evangeliu.
Neboli: Změňte smýšlení a důvěřujte radostné zvěsti! Předtím však v tomto evangelistově souhrnu celé Ježíšovy zvěsti čteme: Přišel rozhodující okamžik! Bůh se již ujímá své vlády! Tato radostná zvěst je vždy a všude předpokladem jakéhokoli Ježíšova nároku. Následování jako odpověď na Ježíšovo povolání je pak konkrétní formou obrácení, výrazem této Božím sebedarováním probuzené víry.

Slova svatého evangelia podle Marka.
Když byl Jan (Křtitel) uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a hlásal tam Boží evangelium: "Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu!" Když šel podél Galilejského moře, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak loví v moři; byli totiž rybáři. Ježíš jim řekl: "Pojďte za mnou, a udělám z vás rybáře lidí!" Ihned nechali sítě a následovali ho. Když popošel o něco dále, uviděl Zebedeova (syna) Jakuba a jeho bratra Jana, jak na lodi spravují sítě; a hned je povolal. Zanechali svého otce Zebedea s pomocníky na lodi a odešli za ním.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015