Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 15. června 2024, 12:32


Následující měsíc » « Předchozí měsícledna 2025
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: leden 2025


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Úterý, 7. ledna, 2025
Svátek má:  Vilma

Liturgický svátek:  Památka sv. Rajmunda z Peňafortu, kněze
Liturgické období:  Doba po Zjevení Páně
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

1 Jan 3,22-4,6
Žl 2,7b-8.10-11
-
Mt 4,12-17.23-25

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Úterý, 7. ledna, 2025

Liturgické období:  Doba po Zjevení Páně
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Památka sv. Rajmunda z Peňafortu, kněze
Text 1.čtení:
1 Jan 3,22-4,6

Zkoumejte duchy, zdali jsou z Boha.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana.
Milovaní! Od Boha dostaneme všechno, zač prosíme, protože zachováváme jeho přikázání a konáme, co je mu milé. A to je to jeho přikázání: abychom věřili ve jméno jeho Syna Ježíše Krista a navzájem se milovali, jak nám nařídil. Kdo zachovává jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm. A že v nás zůstává, poznáváme podle Ducha, kterého nám dal. Milovaní, každému duchu (hned) nevěřte, ale zkoumejte duchy, zdali jsou z Boha; vždyť je ve světě mnoho lžiproroků. Ducha Božího poznáte takto: každý duch, který vyznává, že Ježíš přišel (jako Mesiáš) v těle, je z Boha; ale žádný duch, který Ježíše nevyznává, není z Boha. To je (duch) antikristův, o němž jste slyšeli, že má přijít, a už teď je na světě. Vy, děti, jste z Boha a zvítězili jste nad nimi, neboť větší je ten, který je ve vás, než ten, který je ve světě. Oni jsou ze světa. Proto co říkají, vychází ze světského (smýšlení), a svět jim dopřává sluchu. My jsme z Boha. Kdo zná Boha, dopřává sluchu nám, kdo z Boha není, sluchu nám nedopřává. Podle toho rozeznáváme ducha pravdy a ducha bludu.Text žalmu:
Žl 2,7b-8.10-11

Odp.: Dám ti v majetek národy.
Pán mi řekl: "Ty jsi můj syn,
- já jsem tě dnes zplodil.
- Požádej mě, a dám ti v majetek národy,
- do vlastnictví končiny země."
Odp.
Nuže, králové, pochopte!
- Dejte si říci, vladaři země!
- V bázni se podrobte Hospodinu,
- s chvěním ho poslouchejte.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 4,12-17.23-25

Přiblížilo se nebeské království.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Když Ježíš uslyšel, že byl Jan (Křtitel) uvězněn, odebral se do Galileje. Opustil Nazaret, šel a usadil se v Kafarnau při moři v území Zabulonově a Neftalimově, aby se naplnilo, co bylo řečeno ústy proroka Izaiáše: `Země Zabulonova a země Neftalimova, u moře, za Jordánem, Galilea pohanská, lid, který žil v temnotě, uviděl veliké světlo; světlo vzešlo těm, kdo sídlili v krajině a ve stínu smrti.' Od té doby začal Ježíš hlásat: "Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království." Ježíš pak chodil po celé Galileji, učil v jejich synagogách, hlásal evangelium o (Božím) království a uzdravoval mezi lidem každou nemoc a každou chorobu. Pověst o něm se roznesla po celé Sýrii. Přinášeli k němu všecky nemocné, postižené různými chorobami a neduhy, posedlé, náměsíčné i ochrnuté, a uzdravoval je. A šly za ním velké zástupy z Galileje, Desetiměstí, Jeruzaléma, Judska i Zajordánska.Doplňující text:
Následující texty, určené pro 7. až 12. leden, se berou ve dnech po slavnosti Zjevení Páně (i tehdy, překládá-li se na neděli) až do následující soboty.
Od pondělí po svátku Křtu Páně, tj. po neděli připadající po 6. lednu, začíná první týden liturgického mezidobí.
Zbývající texty, určené pro 7. až 12. leden, se vynechají.Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015