Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 13. července 2024, 20:59


Následující měsíc » « Předchozí měsícledna 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: leden 2024


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Úterý, 23. ledna, 2024
Svátek má:  Zdeněk

Liturgický svátek:  Sv. Ildefons
Liturgické období:  Mezidobí, 2. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

2 Sam 6,12b-15.17-19
Žl 24,7.8.9.10
-
Mk 3,31-35

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Úterý, 23. ledna, 2024

Liturgické období:  Mezidobí, 2. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Sv. Ildefons
Text 1.čtení:
2 Sam 6,12b-15.17-19

David a celý dům Izraele za jásotu nesli Hospodinovu archu.
Boží archa byla schrána, v níž Izraelité uchovávali desky desatera. Přenesení archy do Jeruzaléma, "města Davidova", je jakousi přípravou ke stavbě jeruzalémského chrámu, uskutečněné teprve Davidovým synem a nástupcem Šalomounem. Davidům exotický tanec před archou prozrazuje u nás spíše neobvyklý způsob náboženského projevu. Bohu náleží chvála nejen srdcem a mluveným slovem, nýbrž také oslava celou lidskou bytostí, celým tělem.

Čtení z druhé knihy Samuelovy.
David dal Boží archu odnést za jásotu z domu Obed-edoma vzhůru do Davidova města. Když ušli nosiči archy šest kroků, obětoval býka a tučné tele. A David, opásán lněným efodem, tančil ze všech sil před Hospodinem. Takto David a celý dům Izraele nesli Hospodinovu archu za jásotu a za zvuku trub. Přinesli tedy Hospodinovu archu a položili ji na její místo doprostřed stánku, který pro ni David zřídil. Potom David přinesl před Hospodinem celopaly a pokojné oběti. Když David skončil s obětováním celopalů a pokojných obětí, požehnal lid ve jménu Hospodina zástupů. Pak podělil všechen lid, celé množství Izraele, muže i ženy, každému dal chlebovou placku, koláč z datlí a koláč z hrozinek. Potom všechen lid odešel do svého domova.Text žalmu:
Žl 24,7.8.9.10

Odp.: Kdo je ten král slávy? Pán je král slávy.
Zdvihněte, brány, své klenby,
- zvyšte se, prastaré vchody,
- ať vejde král slávy!
Odp.
Kdo je ten král slávy?
- Silný a mocný Hospodin,
- Hospodin udatný v boji.
Odp.
Zdvihněte, brány, své klenby,
- zvyšte se, prastaré vchody,
- ať vejde král slávy!
Odp.
Kdo je ten král slávy?
- Hospodin zástupů,
- on je král slávy!
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mk 3,31-35

Kdo plní vůli Boží, to je můj bratr i sestra i matka.
Při těchto slovech se Ježíš dívá po těch, kteří byli "uvnitř". Ježíšovi příbuzní však zůstali "venku" (vypravili se za ním, aby se ho zmocnili a dělali si na něj nárok, viz evangelium minulé soboty). Tvoří se zde nová Ježíšova rodina těch, kdo činí Boží vůli - tím, že vstupují "dovnitř" a následují Ježíše. Tito jsou pak také schopni skrze podobenství a mocné činy vnímat hlubší výklad tajemství Božího království, který následuje (Mk 4 a 5).

Slova svatého evangelia podle Marka.
Za Ježíšem přišla jeho matka a jeho příbuzní. Zůstali stát venku a dali si ho zavolat. Kolem něho sedělo plno lidí. Řekli mu: "Tvoje matka a tvoji příbuzní se venku po tobě ptají!"
Odpověděl jim: "Kdo je má matka a moji příbuzní?" A rozhlédl se po těch, kteří seděli dokola kolem něho, a řekl: "To je má matka a to jsou moji příbuzní! Každý, kdo plní vůli Boží, to je můj bratr i sestra i matka."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015