Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Středa, 24. července 2024, 05:20


Následující měsíc » « Předchozí měsícledna 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: leden 2024


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Neděle, 21. ledna, 2024
Svátek má:  Běla

Liturgický svátek:  Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 3. neděle v mezidobí
Liturgická barva:       červená
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Jon 3,1-5.10
Žl 25,4-5ab.6+7bc.8-9
1 Kor 7,29-31
Mk 1,14-20

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Neděle, 21. ledna, 2024

Liturgické období:  Mezidobí, 3. neděle v mezidobí
Liturgická barva:  červená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice [Závazná památka]
Text 1.čtení:
Jon 3,1-5.10

Ninivští obyvatelé změnili své hříšné chování.
Kniha proroka Jonáše je jadrným vyprávěním o Boží lásce, slitovnosti a věrnosti, kterou mnohdy nelze u člověka vůbec najít. A zároveň je to vyprávění o Boží nenávisti k hříchu. Obrácení, vyplývající z přijetí Božího slova, otevírá cestu Božímu slitování.

Čtení z knihy proroka Jonáše.
Hospodin oslovil Jonáše: "Vstaň, jdi do velikého města Ninive a volej tam, co ti ukládám." Jonáš tedy vstal a šel do Ninive podle Hospodinova rozkazu. Ninive bylo veliké město před Bohem, tři dny se jím muselo procházet. Jonáš začal procházet městem první den a volal: "Ještě čtyřicet dní, a Ninive bude vyvráceno!" Ninivští obyvatelé však uvěřili Bohu, vyhlásili půst, oblékli se do žínic, velcí i malí. Když Bůh viděl, co učinili, že změnili své hříšné chování, smiloval se a nepřivedl na ně zkázu, kterou jim hrozil.Text žalmu:
Žl 25,4-5ab.6+7bc.8-9

Odp.: Ukaž mi své cesty, Hospodine!
Ukaž mi své cesty, Hospodine,
- a pouč mě o svých stezkách.
- Veď mě ve své pravdě a uč mě,
- neboť ty jsi Bůh, můj spasitel.
Odp.
Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování,
- na své milosrdenství, které trvá věčně.
- Pamatuj na mě ve svém milosrdenství
- pro svou dobrotivost, Hospodine!
Odp.
Hospodin je dobrý a dokonalý,
- proto ukazuje hříšníkům cestu.
- Pokorné vede k správnému jednání,
- pokorné učí své cestě.
Odp.Text 2.čtení:
1 Kor 7,29-31

Tento viditelný svět pomíjí.
Kromě věroučných výkladů má každý Pavlův list i část přinášející velmi konkrétní poučení pro život, někdy velmi stručná a přitom obsažná. Zde o tom, jak neuvíznout v pomíjejícím světě a zůstat svobodným pro Boží dary, které pomíjející nejsou.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Říkám, bratři, toto: Čas je krátký. Proto ti, kdo mají manželku, ať žijí, jako by ji neměli, a ti, kdo pláčou, jako by neplakali, a ti, kdo se radují, jako by se neradovali, a ti, kdo kupují, jako by jim nemělo zůstat nic, a ti, kdo užívají tohoto světa, jako by ho neužívali, neboť tento viditelný svět pomíjí.Text evangelia:
Mk 1,14-20

Obraťte se a věřte evangeliu.
Slavnostní proklamace Božího království je jednak radostnou zvěstí, jednak výzvou k odpovídající reakci posluchače, kterou je obrácení. Hned za touto proklamací následuje suverénní volba učedníků. Na jejich reakci je průběh obrácení znázorněn.

Slova svatého evangelia podle Marka.
Když byl Jan (Křtitel) uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a hlásal tam Boží evangelium: "Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu!" Když šel podél Galilejského moře, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak loví v moři; byli totiž rybáři. Ježíš jim řekl: "Pojďte za mnou, a udělám z vás rybáře lidí!" Ihned nechali sítě a následovali ho. Když popošel o něco dále, uviděl Zebedeova syna Jakuba a jeho bratra Jana, jak na lodi spravují sítě; a hned je povolal. Zanechali svého otce Zebedea s pomocníky na lodi a odešli za ním.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015