Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Pondělí, 22. července 2024, 02:48


Následující měsíc » « Předchozí měsíckvětna 2024
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: květen 2024


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pátek, 10. května, 2024
Svátek má:  Blažena

Liturgický svátek:  Sv. Izidor
Liturgické období:  6.týden velikonoční
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Sk 18,9-18
Žl 47,2-3.4-5.6-7
-
Jan 16,20-23a

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pátek, 10. května, 2024

Liturgické období:  6.týden velikonoční
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Sv. Izidor
Text 1.čtení:
Sk 18,9-18

Mám v tomto městě mnoho svých lidí.

Čtení ze Skutků apoštolů.
(Když byl Pavel v Korintě,) řekl mu Pán v noci ve vidění: "Neboj se! Jen mluv a nemlč, protože já jsem s tebou a nikdo už ti napříště nebude moci ubližovat. Mám totiž v tomto městě mnoho svých lidí." Usadil se tam proto na rok a šest měsíců a učil u nich Božímu slovu. Když byl Gallio místodržitelem v Achaji, povstali židé jako jeden muž proti Pavlovi, přivedli ho před soudcovský stolec a žalovali: "Tenhle člověk přemlouvá lidi k bohopoctě, která se příčí zákonu!" Když se však Pavel už chystal odpovědět, řekl Gallio židům: "Kdyby to bylo nějaké bezpráví nebo bídný zločin, věnoval bych vám, židé, pozornost, jak se sluší a patří. Ale když jsou to hádky o slovo, o pojmenování nebo o nějaký váš zákon, to si vyřiďte sami. Já v těch věcech nechci nic rozsuzovat." A tak je od svého soudu odmítl. Tu všichni (pohané) popadli představeného synagogy Sosthena a bili ho přímo před soudcovským stolcem, ale Gallio na to vůbec nedbal. Pavel tam pobyl ještě delší čas. Pak se rozloučil s bratry, a s Priscillou i Akvilou se vydal lodí do Sýrie. (Ještě předtím) si dal v Kenchrejích ostříhat vlasy, protože udělal slib.Text žalmu:
Žl 47,2-3.4-5.6-7

Odp.: Bůh je králem celého světa. Nebo: Aleluja.
Všechny národy, tleskejte rukama,
- jásejte Bohu radostným hlasem,
- protože Hospodin je vznešený, hrozný,
- je to veliký král nad celou zemí.
Odp.
Podrobuje nám národy,
- klade nám k nohám pohany.
- Vybírá nám naše dědictví,
- slávu Jakuba, kterého miluje.
Odp.
Bůh se vznáší za jásotu,
- Hospodin (vystupuje) za hlaholu trub.
- Zpívejte Bohu, zpívejte,
- zpívejte našemu králi, zpívejte!
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Jan 16,20-23a

Vaši radost vám nikdo nevezme.

Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Amen, amen, pravím vám: Vy budete plakat a naříkat, svět se však bude radovat. Vy budete sice zarmouceni, ale váš zármutek se obrátí v radost. Žena, když rodí, má zármutek, protože přišla její hodina. Když však porodí dítě, nemyslí už na bolesti pro radost, že přišel na svět člověk. Tak i vy nyní máte zármutek. Ale zase vás uvidím a vaše srdce se bude radovat, a vaši radost vám nikdo nevezme. V ten den se mě už nebudete na nic ptát."Doplňující text:
Tam, kde se slavnost Nanebevstoupení Páně překládá na příští neděli:
Vyslyš, Bože, naše prosby a dej, ať se hlásáním evangelia všude uskutečňuje spása, kterou nám získal tvůj Syn, když dal svůj život za naše posvěcení, a ať se vpravdě naplní jeho příslib, že budeme přijati za tvé syny. Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ...Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015