Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Středa, 17. července 2024, 21:41


Následující měsíc » « Předchozí měsícúnora 2024
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: únor 2024


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pátek, 9. února, 2024
Svátek má:  Apolena

Liturgický svátek:  Sv. Apollonie
Liturgické období:  Mezidobí, 4. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

1 Král 11,29-32; 12,19
Žl 81,10-11ab.12-13.14-15
-
Mk 7,31-37

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pátek, 9. února, 2024

Liturgické období:  Mezidobí, 4. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Sv. Apollonie
Text 1.čtení:
1 Král 11,29-32; 12,19

Izraelité odpadli od Davidova domu.
Proroci rádi oslovovali své posluchače nejen slovem, nýbrž také názornými symbolickými úkony. Tak učinil i prorok Achijáh, který rozdělil svůj plášť na dvanáct kusů, podle počtu izraelských kmenů. Tím, že Jorobeamovi z nich přidělil deset kusů, předpověděl rozdělení Šalomounovy říše a rozpoznal, že vládcem nad severními kmeny (nad Izraelem) bude právě Jorobeam (931-910 př. Kr.).

Čtení z první knihy Královské.
Stalo se v té době, že Jorobeam vyšel z Jeruzaléma a na cestě se s ním potkal prorok Achijáh ze Sila, který měl na sobě nový plášť. Oba byli na poli sami. Achijáh vzal nový plášť, který měl na sobě, roztrhal ho na dvanáct kusů a řekl Jorobeamovi: "Vezmi si deset kusů, neboť tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Vytrhnu vládu ze Šalomounovy ruky a tobě dám deset kmenů. Zůstane mu jeden kmen kvůli mému služebníku Davidovi a kvůli městu Jeruzalému, které jsem si vyvolil ze všech izraelských kmenů." A tak odpadli Izraelité od Davidova domu až do dnešního dne.Text žalmu:
Žl 81,10-11ab.12-13.14-15

Odp.: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, slyš můj hlas!
Nesmíš mít boha jiného,
- nesmíš se klanět bohu cizímu!
- Já jsem Hospodin, tvůj Bůh,
- já jsem tě vyvedl z egyptské země.
Odp.
Ale můj národ na můj hlas nedbal,
- Izrael mě neposlouchal.
- Nechal jsem je tedy v zatvrzelosti jejich srdce,
- ať si žijí podle svých nápadů!
Odp.
Kéž by mě můj národ slyšel,
- kéž by Izrael kráčel po mých cestách!
- Hned bych pokořil jejich nepřátele,
- na jejich protivníky bych obrátil svou ruku.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mk 7,31-37

Hluchým dává sluch, i němým řeč.
Další zastávka na Ježíšově cestě pohanským územím je Dekapolis. Navenek zcela po způsobu obvyklých divotvůrců se dotýká hluchoněmého, avšak poselství zázraku je v něčem jiném: Ježíš je i pro pohany dárcem plného vztahu k Bohu i k lidem, ke kterému patří právě schopnost naslouchat a odpovědět - je dárcem nápravy porušené celistvosti stvoření.

Slova svatého evangelia podle Marka.
Ježíš odešel z tyrského kraje a šel přes Sidón územím Desetiměstí ke Galilejskému moři. Přivedli k němu hluchoněmého a prosili ho, aby na něho vložil ruku. Vzal ho stranou od zástupu, vložil mu prsty do uší, dotkl se slinou jeho jazyka, vzhlédl s povzdechem k nebi a řekl: "Effatha!", to znamená: "Otevři se!" A hned se mu otevřel sluch, rozvázal se mu jazyk a mluvil správně. (Ježíš) jim pak přikázal, aby o tom nikomu neříkali. Čím více však jim to přikazoval, tím více to rozhlašovali. Byli celí užaslí a říkali: "Dobře všechno udělal: i hluchým dává sluch, i němým řeč!"Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015