Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Středa, 17. července 2024, 21:22


Následující měsíc » « Předchozí měsícúnora 2024
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: únor 2024


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pondělí, 5. února, 2024
Svátek má:  Dobromila

Liturgický svátek:  Památka sv. Agáty, panny a mučednice [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 4. týden v mezidobí
Liturgická barva:       červená
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

1 Král 8,1-7.9-13
Žl 132,6-7.8-10
-
Mk 6,53-56

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pondělí, 5. února, 2024

Liturgické období:  Mezidobí, 4. týden v mezidobí
Liturgická barva:  červená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Památka sv. Agáty, panny a mučednice [Závazná památka]
Text 1.čtení:
1 Král 8,1-7.9-13

Přinesli archu Hospodinovy smlouvy do velesvatyně, a oblak naplnil Hospodinův dům.
Šalomoun proslul jako stavitel prvního jeruzalémského chrámu. Aby se postavený chrám stal skutečnou Hospodinovou svatyní, bylo třeba donést do něj především archu Hospodinovy smlouvy a uložit ji do velesvatyně, nejvnitřnější a nejtajemnější části chrámu. Poté, co se tak stalo, stvrdil Hospodin svoji přítomnost oblakem - viditelným zjevením svého zvláštního přebývání mezi lidmi, zvaným "šekíná". Dokonalé Boží přebývání mezi lidmi se však uskutečnilo až v osobě Ježíše Krista: "Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi" (Jan 1,14).

Čtení z první knihy Královské.
Šalomoun svolal k sobě přední muže izraelské, náčelníky kmenů, knížata rodů izraelských synů do Jeruzaléma, aby přinesli archu Hospodinovy smlouvy z Davidova města, ze Siónu. Shromáždili se tedy ke králi Šalomounovi všichni izraelští muži ve svátek v měsíci Etanim, to je v sedmém měsíci. Když přišli všichni izraelští přední muži, kněží vzali archu a přinesli Hospodinovu archu, stánek schůzky a všechno posvátné náčiní, které bylo ve stánku. Přenášeli je kněží a levité. Král Šalomoun a všechno shromáždění Izraele, které se u něho sešlo před archou, obětovalo s ním brav a skot, který se pro množství nedal spočítat ani odhadnout. Kněží přinesli archu Hospodinovy smlouvy na její místo dovnitř chrámu, do velesvatyně pod křídla cherubů, neboť cherubové rozprostírali křídla nad místem archy. A tak cherubové zakrývali svrchu archu i její tyče. V arše nebylo nic, jen dvě kamenné desky, které tam vložil Mojžíš na Chorebu, desky smlouvy, sjednané Hospodinem s izraelskými syny při jejich východu z egyptské země. Jakmile kněží opustili svatyni, naplnil Hospodinův dům oblak, takže kněží nemohli kvůli oblaku konat službu, poněvadž Hospodinova velebnost naplnila Hospodinův dům. Tehdy pravil Šalomoun: "Hospodin se rozhodl, že bude přebývat v temném oblaku; proto jsem ti vystavěl dům jako příbytek, místo, kde bys bydlel navěky."Text žalmu:
Žl 132,6-7.8-10

Odp.: Vstaň, Hospodine, vejdi na místo svého odpočinku!
Hle, slyšeli jsme o arše v Efratě,
- nalezli jsme ji na polích Jaaru.
- Vejděme do Hospodinova příbytku,
- klaňme se u podnože jeho nohou.
Odp.
Vstaň, Hospodine, vejdi na místo svého odpočinku,- ty i tvá vznešená archa!
- Tvoji kněží ať obléknou spravedlnost
- a tvoji zbožní ať se jásotem rozjásají!
- Pro Davida, svého služebníka,
- neodmítej tvář svého pomazaného!
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mk 6,53-56

Kdo se ho dotkli, byli uzdraveni.
Nezmiňuje se zde jejich víra, ani víra učedníků. Ježíš pomáhá trpícím, aniž by kladl jakékoli předchozí podmínky. I to se mají od něho učedníci všech dob učit.

Slova svatého evangelia podle Marka.
Ježíš a jeho učedníci se přepravili na druhý břeh a přistáli u Genezaretu. Když vystoupili z lodi, lidé ho hned poznali. Proběhli celou tu krajinu a začali nosit na nosítkách nemocné všude tam, kde slyšeli, že je. A všude, kam přišel do některé vsi nebo města nebo dvorce, kladli nemocné na volné prostranství a prosili ho, aby se směli dotknout aspoň střapce jeho šatů. A všichni, kdo se ho dotkli, byli uzdraveni.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015