Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Neděle, 21. července 2024, 05:37


Následující měsíc » « Předchozí měsíclistopadu 2021
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: listopad 2021


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Sobota, 27. listopadu, 2021
Svátek má:  Xénie

Liturgický svátek:  Sv. Virgilius
Liturgické období:  Mezidobí, 34. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Dan 7,15-27
Dan 3,82.83.84.85.86.87
-
Lk 21,34-36

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Sobota, 27. listopadu, 2021

Liturgické období:  Mezidobí, 34. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Sv. Virgilius
Text 1.čtení:
Dan 7,15-27

Národu svatých Nejvyššího bude dáno království a moc.
Daniela zajímá nejvíce čtvrtá šelma. Jedná se o Antiocha Epifana IV., který se rouhal Bohu, pronásledoval jeho svaté a chtěl potlačit pravou víru. Kolik už takových jemu podobných se v dějinách objevilo a kde je jim všem konec? Ano, křesťané budou pronásledováni, pohrdáni, zabíjeni, ale pouze po určitý přesně stanovený čas. Pak přijde ten, který zvítězil a v jehož rukou jsou osudy každého z nás - Ježíš Kristus.

Čtení z knihy proroka Daniela.
Můj duch se znepokojil a poděsila mě vidění mé mysli. Přistoupil jsem k jednomu z těch, kteří tam stáli, a žádal jsem, aby mi to všechno vysvětlil. Odpověděl mi a podal mi o tom všem výklad: "Tyto veliké šelmy - počtem čtyři - jsou čtyři králové, kteří povstanou na zemi. Potom však obdrží království svatí Nejvyššího (Boha) a budou ho mít až na věky - po všechny věky." Pak jsem se chtěl s jistotou poučit o čtvrté šelmě, která se lišila od všech ostatních - byla nadmíru strašná, se zuby ze železa a s drápy z mědi, žrala a drtila, a co zbylo, nohama rozdupala - i o deseti rozích na její hlavě a o jiném rohu, který vyrostl, a před nímž padly tři rohy. Ten roh měl oči a zpupně mluvící ústa; byl větší než ostatní. Díval jsem se: ten roh vedl válku se svatými a přemáhal je, až přišel stařec velikého věku a spravedlnost byla dána svatým Nejvyššího; přišel čas, kdy svatí obdrželi království. (Anděl) řekl: "(Co se týká) čtvrté šelmy: bude na zemi čtvrté království, které se bude lišit od všech království: zhltá celou zemi, zdeptá ji a rozdrtí. (Co se týká) deseti rohů: z tohoto království povstane deset králů a po nich vzejde jiný; bude se lišit od předešlých a svrhne tři krále. Bude mluvit proti Nejvyššímu, bude hubit svaté Nejvyššího, bude mít v úmyslu změnit doby i zákon; (svatí) budou vydáni v jeho moc na dobu, doby a polovici doby. Potom zasedne soudní dvůr: (tomu králi) bude moc odňata, takže bude zničen a zahuben navždy. Potom bude národu svatých Nejvyššího dáno království, moc a velikost říší pod celým nebem. Jeho království je království věčné a všechny mocnosti mu budou sloužit a poslouchat ho."Text žalmu:
Dan 3,82.83.84.85.86.87

Odp.: Lidé, velebte Pána,
- chvalte a oslavujte ho navěky.
Odp.
Izraeli, veleb Pána,
- chval a oslavuj ho navěky.
Odp.
Kněží Páně, velebte Pána,
- chvalte a oslavujte ho navěky.
Odp.
Služebníci Páně, velebte Pána,
- chvalte a oslavujte ho navěky.
Odp.
Duchové a duše spravedlivých, velebte Pána,
- chvalte a oslavujte ho navěky.
Odp.
Svatí a pokorní srdcem, velebte Pána,
- chvalte a oslavujte ho navěky.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 21,34-36

Bděte, abyste mohli všemu tomu, co se má stát, uniknout.
Kromě povzbuzení k jistotě a k důvěryplnému spolehnutí se na Boha za všech okolností (viz včera a předevčírem) jsou učedníci na závěr také vedeni k vědomí ohrožení a vlastní slabosti. Nebezpečím jsou zde především strachem vyprovokované útěky od náročné reality (např. "nestřídmost", "opilství") nebo utopení se v ní (např. "pozemské starosti"). Cestou ke svobodné bdělosti je modlitba.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Dejte si pozor, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a pozemskými starostmi, aby vás den (soudu) nezastihl znenadání; přijde totiž jako léčka na všechny, kdo přebývají na celé zemi. Proto bděte a modlete se v každé době, abyste mohli všemu tomu, co se má stát, uniknout a obstát před Synem člověka."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015