Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 13. července 2024, 22:01


Následující měsíc » « Předchozí měsíclistopadu 2021
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: listopad 2021


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pátek, 26. listopadu, 2021
Svátek má:  Artur

Liturgický svátek:  Sv. Silvestr
Liturgické období:  Mezidobí, 34. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Dan 7,2-14
Dan 3,75.76.77.78.79.80.81
-
Lk 21,29-33

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pátek, 26. listopadu, 2021

Liturgické období:  Mezidobí, 34. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Sv. Silvestr
Text 1.čtení:
Dan 7,2-14

V nebeských oblacích přicházel někdo jako syn člověka.
Sedmá kapitola knihy Daniel apokaliptickým způsobem zachycuje historický boj Boha se zlem. Věřící nesmějí ztrácet naději v moc Boží a ve vítězství spravedlnosti. Čtyři šelmy představují tajemné zlé síly, které vystupují proti Bohu a jeho lidu a které budou navěky poraženy. Následné proroctví o Synu člověka zní již zcela novozákonně: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi" (Mt 28,18).

Čtení z knihy proroka Daniela.
Daniel se ujal slova a řekl: Viděl jsem v nočním vidění, a hle - čtyři větry nebes rozbouřily veliké moře. A z moře vystupovaly čtyři veliké šelmy, navzájem se lišící. První byla jako lev a měla orlí křídla; viděl jsem, že křídla jí byla vytržena, (šelma) byla zdvižena od země, postavena na nohy jako člověk a bylo jí dáno lidské srdce. A hle - jiná šelma, druhá, podobná medvědu, byla vzpřímena na jedné straně, měla mezi zuby ve své tlamě tři žebra a říkali jí: "Vstaň, jez mnoho masa!" Díval jsem se dále, a hle - jiná šelma jako levhart, měla na zádech čtyři ptačí křídla, čtyři hlavy měla ta šelma a byla jí dána moc. Potom jsem se díval v nočním vidění, a hle - čtvrtá šelma, strašlivá, děsná a mimořádně silná; měla veliké zuby ze železa, žrala a drtila, a co zbylo, rozdupala nohama. Lišila se od všech dřívějších šelem a měla deset rohů. Pozoroval jsem rohy, a hle - jiný malý roh vyrostl mezi nimi. Tři z dřívějších rohů byly před ním vytrženy, a hle - v onom rohu byly oči jako lidské a ústa, která mluvila zpupně. Viděl jsem, že byly postaveny trůny a stařec velikého věku usedl. Jeho roucho bylo bílé jako sníh, vlasy jeho hlavy jako čistá vlna, jeho trůn plápolal ohněm, jeho kola - žhoucí oheň. Ohnivý proud vytékal a vycházel od něho, tisíce tisíců mu sloužily, desetitisíce desetitisíců stály před ním, usadil se soudní dvůr a byly otevřeny knihy. Díval jsem se: tu pro zpupná slova, která roh mluvil, byla šelma zabita, její tělo zničeno, byla vydána napospas ohni. Také ostatním šelmám byla odňata moc a byla jim vyměřena doba života na čas a dobu. Díval jsem se v nočním vidění, a hle - s nebeskými oblaky přicházel (někdo) jako syn člověka, došel až k starci velikého věku, přivedli ho k němu. Byla mu dána moc, sláva a království, a sloužily mu všechny národy, kmeny i jazyky: jeho moc je věčná, a ta nepřestane, jeho království nebude zničeno.Text žalmu:
Dan 3,75.76.77.78.79.80.81

Odp.: Hory a vrchy, velebte Pána,
- chvalte a oslavujte ho navěky.
Odp.
Vše, co na zemi roste, veleb Pána,
- chval a oslavuj ho navěky.
Odp.
Prameny, velebte Pána,
- chvalte a oslavujte ho navěky.
Odp.
Moře a řeky, velebte Pána,
- chvalte a oslavujte ho navěky.
Odp.
Velké i malé ryby, které plují ve vodě, velebete Pána,
- chvalte a oslavujte ho navěky.
Odp.
Všichni nebeští ptáci, velebte Pána,
- chvalte a oslavujte ho navěky.
Odp.
Všechna zvířata divoká i krotká, velebte Pána,
- chvalte a oslavujte ho navěky.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 21,29-33

Až uvidíte, že se to děje, poznáte, že Boží království je blízko.
Při určování toho, co "se děje" (v. 31, původně zničení chrámu a Jeruzaléma), se již pro Lk není možné fixovat na nějaké konkrétní události - každá epocha, všechny generace ("toto pokolení") musí počítat s příchodem Syna člověka ve slávě, s dovršením Božího království. Cestou k tomuto důvěryplnému živému očekávání a zároveň životu v Božím království za všech i sebekatastrofičtějších okolností je spolehnutí se na Ježíšova slova (v. 33!).

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš pověděl (svým učedníkům) toto přirovnání: "Podívejte se na fíkovník a všechny ostatní stromy: když vidíte, že už pučí, sami poznáváte, že léto je blízko. Stejně tak, až uvidíte, že se to děje, poznáte, že Boží království je blízko. Amen, pravím vám: Toto pokolení nepomine, dokud se všechno nestane. Nebe a země pominou, ale má slova nepominou."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015