Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Středa, 17. července 2024, 22:29


Následující měsíc » « Předchozí měsíclistopadu 2021
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: listopad 2021


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Středa, 10. listopadu, 2021
Svátek má:  Evžen

Liturgický svátek:  Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 32. týden v mezidobí
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Mdr 6,1-11
Žl 82,3-4.6-7
-
Lk 17,11-19

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Středa, 10. listopadu, 2021

Liturgické období:  Mezidobí, 32. týden v mezidobí
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve [Závazná památka]
Text 1.čtení:
Mdr 6,1-11

Slyšte, králové, a naučte se moudrosti.
Všichni ti, kteří mají moc, si musí být vědomi své zodpovědnosti, musí se vyvarovat zla a hledat moudrost. Je jisté, že se jednou budou zvlášť zodpovídat Bohu, protože měli zodpovědnost i za jiné lidi. Máme pro to svědectví např. v životě Mojžíše (Nm 20,7-12). Ti, kdo mají moc, se mohou lehce vyhnout lidské spravedlnosti, proto je třeba, aby zde byla spravedlnost Boží. Bůh je Pánem všech vládců, všech lidí a národů na zemi.

Čtení z knihy Moudrosti.
Slyšte, králové, a buďte rozumní, poučte se, vládcové dalekých krajin! Nakloňte sluch vy, kteří ovládáte zástupy lidu, kteří se pyšníte množstvím národů! Od Pána jste dostali moc, od Nejvyššího vládu. On bude zkoumat vaše skutky a zkoušet vaše úmysly, protože jste nevládli správně, nezachovávali jste zákon, nechovali jste se podle Boží vůle, ačkoli jste služebníky jeho královské důstojnosti. (Pán) na vás přijde strašně a rychle, poněvadž držitele moci stihne neúprosný soud. Malému se totiž odpustí z milosrdenství, s velkou přísností však budou trestáni mocní. Svrchovaný vládce se nikoho nebojí, neohlíží se na moc, protože on stvořil malého i velkého, o všechny se stará stejně, ale mocné očekává přísná zkouška. Vládcové, k vám se tedy obracejí má slova, abyste se naučili moudrosti a neklesli. Ti totiž, kdo svatě střeží svaté příkazy, budou uznáni za svaté, ti, kdo jsou o nich poučeni, najdou ospravedlnění. Buďte tedy žádostiví mých slov, mějte po nich touhu, a poučí vás.Text žalmu:
Žl 82,3-4.6-7

Odp.: Povstaň, Bože, suď zemi!
Zastávejte se utiskovaného a sirotka,
- ubohému a chudému pomáhejte k právu!
- Vysvoboďte utlačovaného a nuzného,
- z moci bezbožných ho vytrhněte!
Odp.
Já jsem řekl: "Jste bohy,
- všichni jste syny Nejvyššího.
- Ale zemřete jako lidé,
- padnete jako každý z knížat."
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 17,11-19

Nikdo z nich se nenašel, aby se vrátil a vzdal Bohu chválu, než tento cizinec.
Právě návrat (Židy opovrhovaného) "Samaritána" (srov. 10,29-37) je vlastním vrcholem příběhu. Základní víru v Ježíšovu moc měli všichni (v. 13n). Avšak jen on nalezl skrze postoj vděčnosti a odevzdání života Ježíši ("padl mu k nohám", v. 16) plnou hloubku a smysl svého uzdravení (v. 19).

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Když na cestě do Jeruzaléma procházel Ježíš mezi Samařskem a Galilejí a přicházel do jedné vesnice, šlo mu naproti deset malomocných. Zůstali stát opodál a volali: "Ježíši, Mistře, smiluj se nad námi!" Když je uviděl, řekl jim: "Jděte a ukažte se kněžím." A jak odcházeli, byli očištěni. Když jeden z nich zpozoroval, že je uzdraven, vrátil se, mocným hlasem velebil Boha, padl mu k nohám tváří až k zemi a děkoval mu. Byl to Samaritán. Ježíš na to řekl: "Nebylo jich očištěno deset? Kde je těch devět? Nikdo z nich se nenašel, aby se vrátil a vzdal Bohu chválu, než tento cizinec?" A jemu řekl: "Vstaň a jdi! Tvá víra tě zachránila."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015