Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Neděle, 21. července 2024, 05:21


Následující měsíc » « Předchozí měsíclistopadu 2020
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: listopad 2020


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Úterý, 10. listopadu, 2020
Svátek má:  Evžen

Liturgický svátek:  Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 32. týden v mezidobí
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Tit 2,1-8.11-14
Žl 37,3-4.18+23.27+29
-
Lk 17,7-10

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Úterý, 10. listopadu, 2020

Liturgické období:  Mezidobí, 32. týden v mezidobí
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve [Závazná památka]
Text 1.čtení:
Tit 2,1-8.11-14

Žijme zbožně a přitom očekávejme v blažené naději příchod našeho Boha a spasitele Ježíše Krista.
Obsahem "zdravého učení" zde překvapivě není velikonoční nebo trojiční vyznání, nýbrž praktické životní zásady jednotlivých skupin věřících. Patrná je rovněž snaha o dobrý vnější dojem, který mají křesťané vzbuzovat "protože jinak by se o Božím slově špatně mluvilo" (v.5). Takový ctnostný život není aplikací zásad přirozené mravnosti, ale postojem těch, kdo očekávají "v blažené naději slavný příchod našeho velikého Boha a spasitele Krista Ježíše" (v. 13).

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Titovi.
Nejmilejší! Uč tomu, co je shodné se zdravým učením: že starší muži mají být střídmí, vážní, umět se ovládat, zdraví ve víře, lásce a trpělivosti. Totéž platí o starších ženách, že mají být v chování důstojné: ne pomlouvačné, v pití vína umírněné, učitelky v dobrém; mají vést mladé ženy k tomu, aby měly rády svého muže i svoje děti, aby se ovládaly, byly čisté, o domácnost pečlivé, dobrotivé a svému muži podřízené, protože jinak by se o Božím slově mluvilo špatně. Stejně tak napomínej mladé muže, aby se ovládali. Ty sám buď ve všem vzorem správného chování: (ukazuj) neporušenost v nauce, vážnost, zdravé učení, jemuž není možné nic vytknout, aby tak o nás protivník nemohl říci nic špatného a byl zahanben. Projevila se přece Boží dobrota, která přináší spásu všem lidem. Vede nás k tomu, abychom se odřekli bezbožného života i světských žádostí a žili v tomto nynějším věku rozvážně, spravedlivě a zbožně a přitom očekávali v blažené naději slavný příchod našeho velikého Boha a spasitele Krista Ježíše. On vydal sám sebe za nás, vykoupil nás z každé špatnosti a očistil si nás, abychom byli jeho vlastním lidem, horlivým v konání dobrých skutků.Text žalmu:
Žl 37,3-4.18+23.27+29

Odp.: Spravedlivým přichází spása od Hospodina.
Doufej v Hospodina a čiň dobro,
- pak budeš přebývat v zemi a těšit se klidu.
- Raduj se v Hospodinu
- a dá ti, po čem touží tvé srdce.
Odp.
Hospodin pečuje o život bezúhonných,
- dědictví jejich přetrvá věky.
- Hospodin dává krokům člověka sílu,
- má zalíbení v jeho životní cestě.
Odp.
Chraň se zlého a čiň dobré,
- a přežiješ věky.
- Spravedliví budou vlastnit zemi,
- budou ji obývat věčně.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 17,7-10

Jsme jenom služebníci. Udělali jsme, co jsme byli povinni udělat.
Takovýto postoj je postojem učedníka (především např. představeného), který zcela odmítá farizejský nárok na odměnu od Boha za dobré jednání. Je výrazem pokorné lásky, nenacházející ve vykonané povinnosti ještě naplnění své touhy.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Pán řekl: "Když někdo z vás má služebníka a ten orá nebo pase, řekne mu snad, až se vrátí z pole: `Hned pojď a sedni si ke stolu'? Spíše mu přece řekne: `Připrav mi večeři, přepásej se a obsluhuj mě, dokud se nenajím a nenapiji. Potom můžeš jíst a pít ty.' Děkuje snad tomu služebníkovi, že udělal, co mu bylo přikázáno? Tak i vy, až uděláte všechno, co vám bylo přikázáno, řekněte: `Jsme jenom služebníci. Udělali jsme, co jsme byli povinni udělat.'"Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015