Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Středa, 24. července 2024, 04:56


Následující měsíc » « Předchozí měsíckvětna 2024
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: květen 2024


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Sobota, 25. května, 2024
Svátek má:  Viola

Liturgický svátek:  Památka sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve; Sv. Řehoře VII., papeže; Sv. Marie Magdalény de' Pazzi, panny [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 7. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Jak 5,13-20
Žl 141,1-2.3+8
-
Mk 10,13-16

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Sobota, 25. května, 2024

Liturgické období:  Mezidobí, 7. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Památka sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve; Sv. Řehoře VII., papeže; Sv. Marie Magdalény de' Pazzi, panny [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
Jak 5,13-20

Mnoho zmůže a velmi je účinná modlitba spravedlivého!
Svátost pomazání nemocných měla v dějinách církve různé podoby. Pokud se odchýlila od svého biblického základu, stalo se z ní "poslední pomazání". Četbou Jakubova listu se vracíme do prvního křesťanského století a poznáváme, jak nejstarší generace křesťanů pohlížely na tuto svátost. Podle nich jde především o záchranu nemocného, a nikoli o jeho smrt. "Pán ho pozvedne, a jestliže se dopustil hříchů, bude mu odpuštěno. Božího odpuštění se nám dostává také vzájemným vyznáním hříchů, přímluvnou modlitbou i záchranou hříšníka.

Čtení z listu svatého apoštola Jakuba.
Milovaní! Vede se někomu z vás špatně? Ať se modlí! Má někdo radost? Ať zpívá (Bohu) chvály! Je někdo z vás nemocný? Ať si zavolá představené církevní obce a ti ať se nad ním modlí a mažou ho olejem ve jménu Páně; modlitba (spojená) s vírou zachrání nemocného, Pán ho pozdvihne, a jestliže se dopustil hříchů, bude mu odpuštěno. Vyznávejte se tedy vzájemně ze svých hříchů, modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Mnoho zmůže a velmi je účinná modlitba spravedlivého! Eliáš byl jen člověk jako my: vroucně se pomodlil, aby nepršelo, a nezapršelo v zemi tři roky a šest měsíců; znova se modlil, a nebe dalo déšť a země přinesla úrodu. Moji bratři, když se někdo mezi vámi odchýlí od pravdy a jiný ho obrátí, ať ví, že kdo odvrátí hříšníka od jeho bludné cesty, zachrání duši před smrtí a přikryje množství hříchů.Text žalmu:
Žl 141,1-2.3+8

Odp.: Má modlitba, Pane, ať je před tebou jako kadidlo.
Hospodine, volám k tobě, pospěš mi na pomoc,
- slyš můj hlas, když k tobě volám.
- Má modlitba ať je před tebou jako kadidlo,
- mé zvednuté dlaně jako večerní oběť.
Odp.
Postav, Hospodine, stráž k mým ústům,
- hlídku k bráně mých rtů.
- K tobě, Hospodine, Pane, se obracejí mé oči,
- k tobě se utíkám, nevydávej mě smrti!
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mk 10,13-16

Kdo nepřijme Boží království jako dítě, vůbec do něho nevejde.
Ježíš je již opět v srdci zasažen nechápavostí učedníků, a tak si touto větou trochu zaryje do jejich nedotknutelné důležitosti. Zároveň je celé setkání velikým ujištěním, že Boží království se již nyní a zde v plnosti své žehnající moci nabízí všem, i těm sebenepatrnějším. Jen proto je možné klást na člověka vysoké nároky evangelia.

Slova svatého evangelia podle Marka.
(Matky přinášely k Ježíšovi) děti, aby jim požehnal. Ale učedníci (jim) to zakazovali. Když to Ježíš viděl, rozmrzelo ho to a řekl jim: "Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří Boží království. Amen, pravím vám: Kdo nepřijme Boží království jako dítě, vůbec do něho nevejde." Bral je do náručí, kladl na ně ruce a žehnal jim.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015