Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Středa, 17. července 2024, 20:34


Následující měsíc » « Předchozí měsíclistopadu 2021
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: listopad 2021


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Sobota, 6. listopadu, 2021
Svátek má:  Liběna

Liturgický svátek:  Sv. Leonard (Linhart)
Liturgické období:  Mezidobí, 31. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Řím 16,3-9.16.22-27
Žl 145,2-3.4-5.10-11
-
Lk 16,9-15

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.
V sobotu se při večerní mši svaté mohou číst texty z následující neděle, není-li významný svátek nebo slavnost - klikněte na neděli v kalendáři.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Sobota, 6. listopadu, 2021

Liturgické období:  Mezidobí, 31. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Sv. Leonard (Linhart)
Text 1.čtení:
Řím 16,3-9.16.22-27

Pozdravujte se navzájem svatým políbením.
Pavel končí svůj dlouhý a důležitý list sérií srdečných pozdravů. Pozdravy se pohybují ve třech, stále se rozšiřujících kruzích. Je zde pozdrav především pro své spolupracovníky a přátele. Po té vyzývá celé společenství k pozdravení pokoje políbením. Nakonec předává pozdrav od všech ostatních církví, čímž naznačuje, jaké zvláštní pozornosti se těší římská církev. Stejně jako Pavel zná jménem své přátele v Římě, zná i Bůh zcela osobně a konkrétně každého z nás.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Pozdravujte Prisku a Akvilu, kteří se mnou pracovali pro křesťanskou víru a nasadili pro mě vlastní život; jsem jim zavázán k vděčnosti nejen já, ale i všecky církevní obce pohanokřesťanů. Posílám pozdrav i věřícím, kteří se shromažďují v jejich domě. Pozdravujte mého drahého Epaineta; on je první z Asie, který přijal víru v Krista. Pozdravujte Marii, která se pro nás hodně napracovala. Pozdravujte mé krajany Andronika a Junia; byli se mnou společně ve vězení, jsou velmi váženi mezi apoštoly a stali se křesťany ještě přede mnou. Pozdravujte Ampliáta, mám ho v Pánu rád. Pozdravujte Urbana, našeho spolupracovníka v křesťanské víře, a mého milovaného Stachyna. Pozdravujte se navzájem svatým políbením. Pozdravují vás všechny Kristovy církevní obce. Připojuji křesťanské pozdravení já, Tercius, který tento list píšu. Pozdravuje vás Gájus, hostitel můj i celé církevní obce. Pozdravuje vás městský důchodní Erastos a bratr Kvartus. Bůh vás může utvrdit, (abyste žili) podle evangelia, jak jsem vám ho hlásal, a podle kázání o Ježíši Kristu. Bylo vám zjeveno toto tajemství, které bylo skryté od věčných časů, ale nyní je zřejmé předpověďmi Písma na příkaz věčného Boha a oznámeno všem národům, aby ho vírou poslušně přijaly. A proto Bohu, který jediný je moudrý, buď skrze Ježíše Krista sláva na věčné věky. Amen.Text žalmu:
Žl 145,2-3.4-5.10-11

Odp.: Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi.
Každý den tě budu velebit, můj Bože,
- a chválit tvé jméno po všechny věky.
- Veliký je Hospodin a veškeré chvály hodný,
- jeho velikost je nevýstižná.
Odp.
Jedno pokolení zvěstuje druhému tvé činy
- a oznamuje tvoji moc.
- Mluví o nádherné slávě tvé vznešenosti,
- rozmlouvají o tvých divech.
Odp.
Ať tě chválí, Hospodine, všechna tvá díla
- a tvoji zbožní ať tě velebí!
- Ať vypravují o slávě tvého království,
- ať mluví o tvé síle.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 16,9-15

Jestliže jste nebyli věrní v nespravedlivém mamonu, kdo vám svěří pravé bohatství?
Výraz "mamon" (= aramejsky majetek, bohatství) je spojníkem tří výroků, volně připojených k předchozímu. Verš 9 vybízí k využití (jakkoli nabytého) bohatství ve prospěch chudých, což člověku otevře cestu k hlubšímu přátelství s Bohem (srov. 12,33). Verše 10-12 zdůrazňují "věrnost v maličkostech", aby člověk mohl vrůst do hlubší zodpovědnosti v oblasti služby Božímu království. Verš 13 staví před nutnost radikální volby.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Získávejte si přátele z nespravedlivého mamonu, abyste - až ho nebude - byli přijati do příbytků věčných. Kdo je věrný v maličkosti, je věrný i ve velké věci, a kdo je v maličkosti nepoctivý, je nepoctivý i ve velké věci. Jestliže jste tedy nebyli věrní v nespravedlivém mamonu, kdo vám svěří pravé (bohatství)? Jestliže jste nebyli věrní v cizím, kdo vám dá, co je vaše? Žádný služebník nemůže sloužit dvěma pánům. Buď jednoho bude zanedbávat a druhého milovat, nebo se bude prvního držet a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu." To všechno slyšeli farizeové, kteří měli rádi peníze, a posmívali se mu. Řekl jim: "Vy ze sebe děláte před lidmi spravedlivé, ale Bůh zná vaše srdce. Neboť co je u lidí vznešené, před Bohem je ohavnost."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015