Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Pondělí, 22. července 2024, 03:29


Následující měsíc » « Předchozí měsíclistopadu 2021
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: listopad 2021


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pondělí, 1. listopadu, 2021
Svátek má:  Felix

Liturgický svátek:  Slavnost Všech svatých [Slavnost]
Liturgické období:  Mezidobí, 31. týden v mezidobí
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Zj 7,2-4.9-14
Žl 24(23),1-2.3-4ab.5-6; Odp.: srv. 6
1 Jan 3,1-3
Mt 5,1-12a

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.
V den slavnosti se zobrazují vždy vlastní texty.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pondělí, 1. listopadu, 2021

Liturgické období:  Mezidobí, 31. týden v mezidobí
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Slavnost Všech svatých [Slavnost]
Text 1.čtení:
Zj 7,2-4.9-14

Hle - veliký zástup, který by nikdo nespočítal,
ze všech národů, kmenů, plemen a jazyků.

Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana.
Já, Jan, viděl jsem, jak od východu slunce vystupuje jiný anděl. Držel v ruce pečetidlo živého Boha a zvolal sil-ným hlasem na ty čtyři anděly, kterým bylo dáno škodit zemi i moři: "Neškoďte zemi, ani moři, ani stromům, do-kud nepoznamenáme na čele služebníky našeho Boha!" A uslyšel jsem, kolik bylo těch poznamenaných: sto čty-řiačtyřicet tisíc ze všech kmenů izraelského lidu. Potom se podívám, a hle - veliký zástup, .který by nikdo nespočítal, ze všech národů, kmenů, plemen a jazyků; stáli před trůnem a před Beránkem, odění bílým rouchem, s palmami v rukou a volali mocným hlasem: "Za svou záchranu vděčíme našemu Bohu, který sedí na trůně, a Beránkovi!" Všichni andělé, kteří stáli okolo trůnu, starců a čtyř by-tostí, padli na tvář před trůnem, klaněli se Bohu a volali: "Amen. Chvála, sláva, moudrost, díky, čest, moc a síla pří-sluší našemu Bohu na věčné věky! Amen."Text žalmu:
Žl 24(23),1-2.3-4ab.5-6; Odp.: srv. 6

Odp.: To je pokolení těch, kdo hledají tvou tvář, Hospodine!
Hospodinu náleží země i to, co je na ní,
- svět i ti, kdo jej obývají.
- Neboť on jej založil nad moři,
- upevnil ho nad proudy vod.
Odp.
Kdo smí vystoupit na Hospodinovu horu,
- kdo smí stát na jeho svatém místě?
- Ten, kdo má nevinné ruce a čisté srdce,
- jehož duše nebaží po marnosti.
Odp.

Ten přijme požehnání od Hospodina,
- odměnu od Boha, svého spasitele.
- To je pokolení těch, kdo po něm touží,
- kdo hledají tvář Jakubova Boha.
Odp.Text 2.čtení:
1 Jan 3,1-3

Budeme vidět Boha tak, jak je.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana.
Milovaní! Hleďte, jak velikou lásku nám Otec projevil, že se nejen smíme nazývat Božími dětmi, ale že jimi také jsme! Proto nás svět nezná, že nepoznal jeho. Milovaní, už teď jsme Boží děti. Ale čím budeme, není ještě zřejmé. Víme však, že až on se ukáže, budeme mu po-dobní, a proto ho budeme vidět tak, jak je.Každý, kdo skládá tuto naději v něho, uchovává se čistý, jako on je čistý.Text evangelia:
Mt 5,1-12a

Blahoslavení chudí v duchu.
Blahoslavenství lze také nazvat "cestami k úspěchu podle Boží moudrosti". Jsou příslibem i požadavkem současně. V této perspektivě jsou tedy blažení chudí v duchu - ti, kteří nic nenalhávají Bohu, sobě, ani druhým; ti, kteří uznávají Boží svrchovanost a svou závislost na něm. Blahoslavení jsou zcela jiní než lidé pyšní na svou soběstačnost.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Když (Ježíš) uviděl zástupy, vystoupil na horu, a jak se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Otevřel ústa a učil je: "Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni. Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blahoslavení, kdo lační a žízní po spavedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha. Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny. Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mně tupit, pronásledovat a vylhaně vám připisovat každou špatnost; radujte se a jásejte, neboť máte v nebi velkou odměnu."Doplňující text:

Vlastní texty pro Slavnost Všech Svatých - 1. listopadu
1. listopadu - Všech svatých - Slavnost

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015