Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 13. července 2024, 21:55


Následující měsíc » « Předchozí měsícříjna 2021
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: říjen 2021


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Neděle, 17. října, 2021
Svátek má:  Hedvika

Liturgický svátek:  Památka sv. Ignáce z Antiochie, biskupa a mučedníka [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 29. neděle v mezidobí
Liturgická barva:       červená
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Iz 53,10-11
Žl 33,4-5.18-19.20+22
Žid 4,14-16
Mk 10,35-45

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Neděle, 17. října, 2021

Liturgické období:  Mezidobí, 29. neděle v mezidobí
Liturgická barva:  červená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Památka sv. Ignáce z Antiochie, biskupa a mučedníka [Závazná památka]
Text 1.čtení:
Iz 53,10-11

Jestliže dá Hospodinův služebník na usmíření svůj život, uzří potomstvo, které bude žít dlouho.
Tak je naznačen smysl jinak nesmyslného utrpení Hospodinova služebníka, o kterém mluví všechny Izaiášovy písně s touto tématikou. Církev od počátku považovala celý text (v liturgii je jen úryvek) za proroctví o Kristu, jenž prorokův obraz naplnil vrchovatě.

Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Hospodinu se zalíbilo zdrtit svého služebníka utrpením; jestliže dá na usmíření svůj život, uzří potomstvo, které bude žít dlouho, skrze něho se zdaří Hospodinův plán. Pro útrapy své duše uvidí světlo, nasytí se svým poznáním. Můj spravedlivý služebník ospravedlní mnohé, neboť sám ponese jejich viny.Text žalmu:
Žl 33,4-5.18-19.20+22

Odp.: Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství.
Hospodinovo slovo je správné,
- spolehlivé je celé jeho dílo.
- Miluje spravedlnost a právo,
- země je plná Hospodinovy milosti.
Odp.
Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí,
- nad těmi, kdo doufají v jeho milost,
- aby jejich duše vyrval ze smrti,
- aby jim život zachoval za hladu.
Odp.
Naše duše vyhlíží Hospodina,
- on sám je naše pomoc a štít.
- Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství,
- jak doufáme v tebe.
Odp.Text 2.čtení:
Žid 4,14-16

Přistupujme proto s důvěrou k trůnu milosti.
Od tohoto místa rozvíjí list Židům své základní téma o Ježíši Kristu jako pravém veleknězi. Hned uvedená první část blíže určuje jeho vlastnosti a nezamlčuje jeho lidství. V něm vidí naději, protože "on sám byl vyzkoušen ve všem možném jako my", a tak se za nás tím více přimlouvá.

Čtení z listu Židům.
Bratři! Máme vynikajícího velekněze, který prošel až do (nejvyššího) nebe: je to Ježíš, Boží Syn. Proto se pevně držme (svého) vyznání. Náš velekněz není takový, že by nebyl schopen mít soucit s námi, slabými. Naopak! Vždyť on sám byl vyzkoušen ve všem možném jako my, ale nikdy (se nedopustil) hříchu. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti, aychom dosáhli milosrdenství a nalezli milost, kdykoli potřebujeme pomoci.Text evangelia:
Mk 10,35-45

Syn člověka přišel, aby dal svůj život jako výkupné za všechny.
A to je něco jiného než obsazování důležitých míst v království. Žádost synů Zebedeových prozrazuje jasné nepochopení Ježíšovy třetí předpovědi vlastního utrpení, která úryvku předchází. Ježíš naznačuje apoštolům, že se Kristův učedník má zajímat především o to, aby se připodobnil svému Mistrovi, ne o to, jaké cti či odměny se mu za to dostane.

Slova svatého evangelia podle Marka.
K Ježíšovi přistoupili Zebedeovi synové Jakub a Jan a řekli mu: "Mistře, rádi bychom, kdybys nám splnil, oč tě požádáme." Odpověděl jim: "Co chcete, abych pro vás udělal?" Řekli mu: "Dej, ať v tvé slávě zasedneme jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici." Ale Ježíš jim řekl: "Nevíte, co chcete. Můžete pít kalich, který já piji, nebo dát se ponořit v křest, ve který já budu ponořen?" Oni mu odpověděli: "Můžeme!" Ježíš jim řekl: "Kalich, který já piji, pít budete, a v křest, ve který já budu ponořen, ponořeni budete. Ale posadit po mé pravici nebo levici není má věc, nýbrž je pro ty, kterým je to připraveno." Když to slyšelo ostatních deset, rozmrzeli se na Jakuba a Jana. Ježíš si je zavolal a řekl jim: "Víte, že ti, kdo se pokládají za panovníky, tvrdě vládnou národům a velmoži dávají cítit svou moc. Mezi vámi však tomu tak nebude. Ale kdo by chtěl být mezi vámi veliký, ať je vaším služebníkem, a kdo by chtěl být mezi vámi první, ať je otrokem všech. Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015