Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Středa, 24. července 2024, 06:06


Následující měsíc » « Předchozí měsícříjna 2021
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: říjen 2021


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Sobota, 16. října, 2021
Svátek má:  Havel

Liturgický svátek:  Památka sv. Hedviky, řeholnice; sv. Markéty Marie Alacoque, panny [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 28. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená   (Při slavení památky:       bílá)
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Řím 4,13.16-18
Žl 105,6-7.8-9.42-43
-
Lk 12,8-12

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Sobota, 16. října, 2021

Liturgické období:  Mezidobí, 28. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Památka sv. Hedviky, řeholnice; sv. Markéty Marie Alacoque, panny [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
Řím 4,13.16-18

Ačkoli už nebylo naděje, on přece doufal a uvěřil.
Člověk tíhne zcela logicky k tomu, mít o věcech dostatečnou přirozenou jistotu. Abrahám je veliký proto, že uvěřil i v situaci, která byla lidsky beznadějná - měl obětovat svého jediného syna, na nějž se vázala všechna zaslíbení. My jsme Abrahámovi potomci, kteří věří v Ježíše Krista. On svou smrtí na kříži lidsky beznadějně skončil, ale my přesto věříme, že vstal a žije navěky věků.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Abrahámovi a jeho potomstvu se dostalo zaslíbení, že bude dědicem světa, ale ne v závislosti na Zákoně, nýbrž proto, že byl ospravedlněn na základě víry. A proto (se člověk stává dědicem) na základě víry, a tím z milosti, poněvadž tak je ono zaslíbení jisté pro všechny potomky, a to nejen pro ty, kteří mají Zákon, ale i pro ty, kteří mají víru jako Abrahám. Vždyť on je naším společným otcem - jak stojí v Písmu: `Ustanovil jsem tě za otce mnoha národů' - před Bohem, kterému on uvěřil, že oživuje mrtvé a volá k bytí to, co není. Ačkoli už nebylo naděje, on přece doufal a uvěřil, že se stane otcem mnoha národů, protože mu bylo řečeno: `Tak četné bude tvé potomstvo!'Text žalmu:
Žl 105,6-7.8-9.42-43

Odp.: Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. Nebo: Aleluja.
Potomstvo Abraháma, jeho služebníka,
- synové Jakuba, jeho vyvoleného.
- Hospodin sám je náš Bůh,
- po celé zemi platí jeho rozhodnutí.
Odp.
Pamatujte věčně na svoji smlouvu,
- na slib, který ustanovil pro tisíc pokolení,
- na smlouvu, kterou sjednal s Abrahámem,
- na svou přísahu Izákovi.
Odp.
Pamatoval na své svaté slovo,
- které dal Abrahámovi, svému služebníku.
- V radosti vyvedl svůj národ,
- s jásotem své vyvolené.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 12,8-12

Duch svatý vás v tu chvíli poučí, co je třeba říci.
Povzbuzením ke statečnému vyznání Ježíše (jež je cestou k trvalému přijetí oslaveným Kristem - "Synem člověka", v. 8n) a ke spolehnutí se na moudrost darovaného Ducha svatého v každém pronásledování (v. 11n) dnes pokračuje Ježíšova řeč k učedníkům jako přátelům (viz 12,4). Lukáš zde povzbuzuje svoji obec ke statečnému misijnímu postoji uprostřed nepřátelského světa (k v. 10 srov. Mk 3,28n, pondělí 3. týdne).

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, i Syn člověka se přizná před Božími anděly. Kdo však mě před lidmi zapře, bude zapřen před Božími anděly. Každému, kdo řekne slovo proti Synu člověka, bude odpuštěno; kdo by se však rouhal Duchu svatému, tomu odpuštěno nebude. Až vás budou předvádět do synagog na soud, před úřady a vrchnosti, nedělejte si starosti, jak a čím byste se hájili nebo co byste měli říci. V tu chvíli vás totiž Duch svatý poučí, co je třeba říci."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015