Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Čtvrtek, 25. července 2024, 12:42


Následující měsíc » « Předchozí měsícříjna 2021
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: říjen 2021


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pátek, 15. října, 2021
Svátek má:  Tereza

Liturgický svátek:  Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 28. týden v mezidobí
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Řím 4,1-8
Žl 32,1-2.5.11
-
Lk 12,1-7

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pátek, 15. října, 2021

Liturgické období:  Mezidobí, 28. týden v mezidobí
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve [Závazná památka]
Text 1.čtení:
Řím 4,1-8

Abrahám Bohu uvěřil, a bylo mu to uznáno za spravedlnost.
Abrahám je otec všech věřících, všech ospravedlněných. Jeho spravedlnost vycházela z víry, nikoli ze skutků nebo obřízky. Ale Bůh neospravedlňuje pouze velikého Abraháma, ale každého hříšníka. Je však třeba vírou přilnout k Bohu a jeho milosti. Základním postojem věřícího je přesvědčení, že nikoli naše skutky, ale Boží milosrdenství přijaté vírou je to, co ospravedlňuje. My přijímáme od Boha naší spravedlnost stejně jako dobré skutky, které nám připravil a které jsou důležité.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Čeho dosáhl Abrahám, náš tělesný praotec? Kdyby totiž Abrahám dosáhl ospravedlnění na základě toho, co vykonal, měl by se proč chlubit, ale ne před Bohem. Vždyť co říká Písmo? `Abrahám Bohu uvěřil, a bylo mu to uznáno za spravedlnost.' Kdo pracuje, tomu se přece mzda nedává z milosti, nýbrž z povinnosti. Kdo nekoná (skutky Zákona), ale věří tomu, který ospravedlňuje hříšníka, tomu se ta víra uznává za spravedlnost. Tak už David blahoslaví člověka, kterému Bůh - nezávisle na skutcích - přičítá něco za spravedlnost: `Blaze těm, kterým jsou špatnosti odpuštěny a jejich hříchy jsou přikryty. Blaze tomu, komu Pán hřích nepřičítá.'Text žalmu:
Žl 32,1-2.5.11

Odp.: Tys mé útočiště, zahrneš mě radostí ze záchrany.
Šťastný je ten, komu byla odpuštěna nepravost,
- jehož hřích je přikryt.
- Šťastný je člověk, kterému Hospodin nepřičítá vinu,
- v jehož duši není klamu.
Odp.
Vyznal jsem se ti ze svého hříchu,
- svou nepravost jsem nezatajil.
- Řekl jsem: "Vyznávám se Hospodinu ze své ničemnosti."
- A tys odpustil, co jsem zavinil hříchem.
Odp.
Radujte se z Hospodina a těště se, spravedliví,
- jásejte všichni, kdo jste upřímného srdce.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 12,1-7

U vás jsou spočítány i všechny vlasy na hlavě.
Lukáš obrací Ježíšovu řeč zpět k učedníkům, čímž jasně dává najevo (viz v. 1b), že předchozí líčení falešných postojů farizeů a znalců Zákona mělo být varovným nastavením zrcadla i obci křesťanů, v níž její představení mohou podléhat podobnému pokušení "pokrytectví" (řec. "hypokrisis" = život s maskou herce). Je to ovšem "přátelské varování" (v. 4a!), které je ihned spojeno s mocným povzbuzením.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Kolem Ježíše se shromáždilo tak obrovské množství (lidí), že se div neušlapali. Začal mluvit nejprve ke svým učedníkům: "Varujte se farizejského kvasu, to znamená pokrytectví! Nic není zahaleného, že by to nebylo odhaleno, a nic skrytého, že by to nebylo poznáno. Proto všechno, co jste řekli ve tmě, bude slyšet na světle, a co jste pošeptali do ucha za zavřenými dveřmi, bude rozhlášeno ze střech. Říkám vám, moji přátelé: Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale potom už nemají, co by ještě udělali. Ukážu vám, koho se máte bát: Bojte se toho, který když usmrtí, má moc uvrhnout do pekla. Ano, říkám vám: toho se bojte! Copak se neprodává pět vrabců za dva halíře? A ani jediný z nich není u Boha zapomenut. U vás však jsou spočítány i všechny vlasy na hlavě. Nebojte se! Máte větší cenu než všichni vrabci!"Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015