Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Neděle, 21. července 2024, 21:03


Následující měsíc » « Předchozí měsíclistopadu 2020
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: listopad 2020


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Úterý, 24. listopadu, 2020
Svátek má:  Emílie

Liturgický svátek:  Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 34. týden v mezidobí
Liturgická barva:       červená
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Zj 14,14-20
Žl 96,10.11-12.13
-
Lk 21,5-11

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Úterý, 24. listopadu, 2020

Liturgické období:  Mezidobí, 34. týden v mezidobí
Liturgická barva:  červená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků [Závazná památka]
Text 1.čtení:
Zj 14,14-20

Přišla hodina žně, obilí na zemi je úplně zralé.
Obrat "někdo podobný Synu člověka" odkazuje na apokalyptickou vizi u proroka Daniela (Dan 7,13), která významně ovlivnila raně křesťanské představy o konci věků. Jan poté rozvíjí další apokalyptické motivy - žně, kdy je obilí zralé ke konečné sklizni, a vykonavatelé soudu jsou andělé (viz též Mt 13,39-42) a vinobraní, které překvapí drastickým líčením "lisu Božího hněvu".

Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana.
Já, Jan, měl jsem vidění, a hle - bílý oblak a na oblaku sedí někdo podobný Synu člověka. Na hlavě měl zlatý věnec a v ruce ostrý srp. Potom vyšel z chrámu jiný anděl a silným hlasem volal na toho, který seděl na oblaku: "Dej se do práce svým srpem a žni! Přišla totiž hodina žně, obilí na zemi je úplně zralé." A tehdy ten, který seděl na oblaku, pustil se na zemi do práce svým srpem, a země byla požata. Pak vyšel z chrámu v nebi ještě jiný anděl a také měl ostrý srp. Další anděl vyšel od oltáře, ten, který má moc nad ohněm, a zavolal silným hlasem na toho, který držel ostrý srp: "Dej se do práce svým ostrým srpem a uřež hrozny z pozemské vinice, protože bobule na ní jsou už úplně zralé." Pustil se tedy anděl svým srpem do práce na zemi, uřezal (hrozny) z pozemské vinice a naházel (je) do velkého lisu Božího hněvu. Lisovalo se mimo město a z lisu tekla krev a (sahala) koním až po uzdu (na vzdálenost) tisíc šest set honů.Text žalmu:
Žl 96,10.11-12.13

Odp.: Hospodin přichází řídit zemi.
Hlásejte mezi pohany: Hospodin kraluje.
- Upevnil svět, aby nekolísal:
- národy řídí podle práva.
Odp.
Radujte se, nebesa, zajásej, země,
- zahuč, moře a vše, co je naplňuje;
- zaplesej, pole a vše, co je na něm.
- Tehdy se rozveselí všechny lesní stromy.
Odp.
Před Hospodinem, že přichází,
- že přichází řídit zemi.
- Bude řídit svět spravedlivě,
- národy bude spravovat věrně.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 21,5-11

Nezůstane kámen na kameni.
Proroctvím o zkáze Jeruzalémského chrámu začíná Lukášova verze "apokalyptické řeči" (Lk 21; srov. Mk 13; Mt 24), ve které se v často těžko rozpletitelném klubku a na pozadí tehdejších běžných představ prolínají vize o zkázy Jeruzaléma, běžných katastrof, konce světa a příchodu Syna člověka. Hlavní poselství nespočívá v odhalování budoucnosti (v. 7n!), ale v útěše a povzbuzení pro přítomnost, která je stále, od počátku do konce dějin, plná dnes líčených hrůz.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Když někteří mluvili o chrámu, jakými krásnými kameny a pamětními dary je ozdoben, řekl Ježíš: "Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen na kameni, (všechno) bude rozbořeno." Zeptali se ho: "Mistře, kdypak se to stane? A jaké bude znamení, že to už nastává?" Odpověděl: "Dejte si pozor, abyste se nenechali svést! Mnozí (lidé) totiž přijdou pod mým jménem a budou říkat: `Já jsem to!' a `Ten čas je tady!' Nechoďte za nimi! Až pak uslyšíte o válkách a vzpourách, neděste se, neboť to se musí stát napřed, ale nebude hned konec." Potom jim řekl: "Povstane národ proti národu a království proti království, budou velká zemětřesení, na různých místech hlad a mor, hrozné úkazy a velká znamení na nebi."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015