Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Středa, 21. duben 2021, 01:36


Následující měsíc » « Předchozí měsícčervenec 2019
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červenec 2019


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pondělí, 15. červenec, 2019
Svátek má:  Jindřich

Liturgický svátek:  Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 15. týden v mezidobí
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Ex 1,8-14.22
Žl 124,1-3.4-6.7-8
-
Mt 10,34 - 11,1

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pondělí, 15. červenec, 2019

Liturgické období:  Mezidobí, 15. týden v mezidobí
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve [Závazná památka]
Text 1.čtení:
Ex 1,8-14.22

Jednejme vůči Izraeli obezřetně, aby se nerozmnožil.
Egypťané začínají Izrael utlačovat, protože se stal početným národem. Symbolem útlaku je tvrdá dřina a nařízení usmrcovat narozené chlapce. Z této nadvlády zla není možné se osvobodit sám, vlastními silami. Je nezbytné, aby vysvobodil Bůh. Boží zásah je nutný také proto, že lid, který se nemůže množit, ztrácí budoucnost. Je to hřích, který člověka zotročuje a z něhož vysvobozuje pouze Bůh.

Čtení z druhé knihy Mojžíšovy.
V Egyptě se dostal k vládě nový král, který nevěděl nic o Josefovi. Řekl svému národu: "Hle, národ synů Izraele je příliš četný a silný na nás. Jednejme vůči němu obezřetně, aby se nerozmnožil a v případě války se nepřidal k našim nepřátelům, s námi nebojoval a neodešel ze země." Ustanovili tedy nad nimi dozorce pro roboty, aby je týrali robotou. Stavěli faraónovi zásobovací města Pithom a Rameses. Čím víc však je týrali, tím víc se množili a rostli, takže Egypťané se hrozili synů Izraele. Tyranií si je podrobili, ztrpčovali jim život tvrdou prací (s přípravou) hlíny, cihel a všelijakou prací na poli, vůbec je dřeli tyransky. Farao poručil všemu svému lidu: "Každého (Hebreům) narozeného chlapce hoďte do řeky Nilu, každé děvče však nechte naživu!"Text žalmu:
Žl 124,1-3.4-6.7-8

Odp.: Naše pomoc je ve jménu Páně.
Kdyby Hospodin nebyl s námi
- ať to vyzná Izrael
- kdyby Hospodin nebyl s námi,
- když se na nás obořili lidé,
- zaživa by nás pohltili,
- když jejich hněv vzplál proti nám.
Odp.
Voda by nás byla zatopila,
- příval by se byl převalil přes nás,
- přes nás by se převalily rozbouřené vody.
- Veleben buď Hospodin, že nás nevydal
- za kořist jejich zubům!
Odp.
Naše duše vyvázla jako pták
- z ptáčníkovy léčky;
- léčka se přetrhla,
- a my jsme volní.
- Naše pomoc je ve jménu Hospodina,
- který učinil nebe a zemi.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 10,34 - 11,1

Nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč.
Ježíš (a učedníci v jeho stopách) svou zvěstí o přicházejícím Božím království působí jako rušitel zaběhlého poklidu lidí kteří svým životním postojem dávají přednost neměnnosti před Ježíšovou přítomností, vyzývající ke změně. Takoví lidé se k Ježíši nehodí, protože nemají odvahu ho následovat, již našli vlastní řešení života a nejsou ochotni přijmout Ježíše.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým apoštolům: "Nemyslete si, že jsem přišel uvést na zem pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Neboť jsem přišel rozdvojit `syna s otcem, dceru s matkou a snachu s tchyní: lidé z vlastní rodiny se s člověkem znepřátelí'. Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mě hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mě hoden. A kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě, není mě hoden. Kdo nalezne svůj život, ztratí ho, kdo však ztratí svůj život pro mě, nalezne ho. Kdo vás přijímá, mne přijímá, a kdo mne přijímá, přijímá toho, který mě poslal. Kdo přijme proroka, že je to prorok, dostane odměnu jako prorok; kdo se ujme spravedlivého, že je to spravedlivý, dostane odměnu jako spravedlivý; kdo podá třeba jen číši studené vody jednomu z těchto nepatrných, protože je to můj učedník, amen, pravím vám: nepřijde o svou odměnu." Když Ježíš skončil toto poučování svých dvanácti učedníků, šel odtamtud dál, aby učil a kázal po tamějších městech.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015