Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Neděle, 7. březen 2021, 07:07


Následující měsíc » « Předchozí měsícčervenec 2020
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červenec 2020


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Čtvrtek, 2. červenec, 2020
Svátek má:  Patricie

Liturgický svátek:  Sv. Ota
Liturgické období:  Mezidobí, 13. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Am 7,10-17
Žl 19,8.9.10.11
-
Mt 9,1-8

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Čtvrtek, 2. červenec, 2020

Liturgické období:  Mezidobí, 13. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Sv. Ota
Text 1.čtení:
Am 7,10-17

Jdi a prorokuj mému lidu!
Kněz Amasjáh v Betelské svatyni je vlastně státní úředník, dosazený do říšské svatyně izraelským králem. V Amosově vystoupení tuší nebezpečí pro veřejný pořádek v království. Vykazuje proto Amosa z izraelského království zpět na jih do Judska, země Amosova původu. Zatímco Amasjáh se zaštiťuje autoritou krále, Amos se ve své hrozebné odpovědi opírá o Hospodina, a předpovídá v ní dokonce i budoucí vyhnanství Izraele.

Čtení z knihy proroka Amosa.
Betelský kněz Amasjáh vzkázal izraelskému králi Jorobeamovi: "Amos štve proti tobě uprostřed izraelského domu. Země nemůže snést všechny jeho řeči. Tak totiž mluví Amos: Jorobeam zahyne mečem a Izrael bude vyhnán ze své země!" Amasjáh řekl také Amosovi: "Vidoucí, seber se a uteč do judské země, tam se živ a tam prorokuj! V Betelu už prorokovat nesmíš, neboť zde je králova svatyně a říšský chrám." Amos odpověděl Amasjáhovi: "Nejsem prorok ani prorocký učedník, jsem pastýř a pěstitel smokvoní. Hospodin mě vzal od stáda a řekl mi: `Jdi a prorokuj mému izraelskému lidu!' Nyní slyš Hospodinovo slovo: Ty říkáš: `Neprorokuj proti Izraeli, neslintej na Izákův dům.' Proto tak praví Hospodin: `Tvá žena bude v městě nevěstkou, tvoji synové a tvé dcery padnou mečem, tvé pozemky budou rozděleny měřickým provazem, ty sám zemřeš v nečisté zemi; Izrael bude vyhnán ze své země.'"Text žalmu:
Žl 19,8.9.10.11

Odp.: Hospodinovy výroky jsou pravdivé, všechny jsou spravedlivé.
Hospodinův zákon je dokonalý, občerstvuje duši,
- Hospodinův příkaz je spolehlivý, nezkušenému dává moudrost.
Odp.
Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost srdci.
- Hospodinův rozkaz je jasný, osvětluje oči.
Odp.
Bázeň před Hospodinem je upřímná, trvá navěky,
- Hospodinovy výroky jsou pravdivé, všechny jsou spravedlivé.
Odp.
Dražší jsou nad zlato, nad hojnost ryzího zlata,
- sladší jsou nad med, nad šťávu z plástů.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 9,1-8

Zástupy velebily Boha, že dal takovou moc lidem.
Matouš zde (oproti Markově verzi příběhu) neklade důraz tolik na Ježíšovo hlásání, na množství posluchačů či na samotné uzdravení, ale na Ježíšovo povzbudivé slovo ("buď dobré mysli") a na skutečnost, že odpuštění hříchů je Ježíšem darováno lidem (v. 8). Tím je jim svěřena také povinnost odpouštět a uzdravovat ochrnulost světa.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš vstoupil na loď, přeplavil se na druhou stranu a přišel do svého města. A hle - přinášeli mu ochrnulého, ležícího na lůžku. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnulému: "Buď dobré mysli, synu, odpouštějí se ti hříchy." Někteří z učitelů Zákona si však pomyslili: "Ten člověk se rouhá!" Protože Ježíš poznal jejich myšlenky, řekl: "Proč smýšlíte špatně ve svém srdci? Vždyť co je snadnější - říci: `Odpouštějí se ti hříchy', nebo říci: `Vstaň a choď '? Abyste však věděli, že Syn člověka má moc odpouštět na zemi hříchy" - řekl ochrnulému: "Vstaň, vezmi své lůžko a jdi domů!" A on vstal a odešel domů. Když to zástupy viděly, zmocnila se jich bázeň a velebily Boha, že dal takovou moc lidem.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015