Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Neděle, 18. duben 2021, 05:54


Následující měsíc » « Předchozí měsícčervenec 2019
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červenec 2019


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Sobota, 27. červenec, 2019
Svátek má:  Věroslav

Liturgický svátek:  Památka sv. Gorazda a druhů (na Moravě památka)
Liturgické období:  Mezidobí, 16. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Ex 24,3-8
Žl 50,1-2.5-6.14-15
-
Mt 13,24-30

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Sobota, 27. červenec, 2019

Liturgické období:  Mezidobí, 16. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Památka sv. Gorazda a druhů (na Moravě památka)
Text 1.čtení:
Ex 24,3-8

To je krev smlouvy, kterou s vámi sjednal Hospodin.
Krev smlouvy potvrzuje již existující vztah mezi Bohem a jeho lidem. Tato smlouva je tedy odlišná od ostatních lidských smluv, které od určitého okamžiku vědomě a dobrovolně vytváří určitý vztah. Ve smlouvě s Hospodinem jde o viditelné uvědomění si vztahu již existujícího. Tento vztah byl dán už smlouvou s Abrahámem, Noemem a také již samotným aktem stvoření. Definitivní a věčné potvrzení přijde v krvi Ježíše Krista.

Čtení z druhé knihy Mojžíšovy.
Mojžíš přišel a sdělil lidu všechna Hospodinova slova a ustanovení. Lid odpověděl jedním hlasem: "Splníme všechno, co mluvil Hospodin!" Mojžíš pak všechna Hospodinova slova napsal; časně zrána pak vstal a postavil pod horou oltář a dvanáct pamětních kamenů podle dvanácti kmenů Izraele. Poslal jinochy z izraelských synů, aby obětovali celopaly a přinesli býčky jako pokojné oběti Hospodinu. Mojžíš vzal polovici krve, vlil ji do obětních misek a (zbylou) polovicí krve postříkal oltář. Pak vzal knihu smlouvy a četl ji nahlas lidu. A oni řekli: "Poslušně splníme všechno, co mluvil Hospodin." Potom vzal Mojžíš krev, pokropil lid a řekl: "Hle, to je krev smlouvy, kterou s vámi sjednal Hospodin podle všech těchto slov."Text žalmu:
Žl 50,1-2.5-6.14-15

Odp.: Přinášej Bohu oběť chvály.
Svrchovaný Bůh, Hospodin, promluvil a volal zem
- od východu slunce až na západ.
- Bůh zazářil ze Siónu plného nádhery:
- přichází náš Bůh a nemlčí.
Odp.
"Shromážděte mi mé svaté,
- kteří obětí sjednali mou smlouvu!"
- Nebesa zvěstují jeho spravedlnost,
- že sám Bůh je soudcem.
Odp.
"Přinášej Bohu oběť chvály
- a plň Nejvyššímu své sliby!
- Pak mě vzývej ve dni soužení,
- vysvobodím tě, a budeš mě chválit."
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 13,24-30

Nechte obojí spolu růst až do žní.
Zpočátku se totiž jílek mámivý nerozpozná od pšenice a později s ní má tak propletené kořeny, že jej není možné vytrhat bez toho, aniž by se zničila pšenice. Podobně je i při vrůstání do nebeského království třeba dbát na vnitřní zákon společného růstu dobra i zla. Ničit zlo v lidech je Boží záležitostí, a to v pravý čas. Nám patří pouze starost o to, abychom nechali prostor k růstu pšenice v nás.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš předložil zástupům jiné podobenství: "Nebeské království je podobné člověku, který nasel na svém poli dobré semeno. Ale když lidé spali, přišel jeho nepřítel, rozházel mezi pšenici plevel a odešel. Když pak osení vyrostlo a nasadilo na klas, tehdy se ukázal i plevel. Tu přišli služebníci k hospodáři a řekli mu: `Pane, copak jsi nenasel na svém poli dobré semeno? Odkud se tedy vzal plevel?' On jim odpověděl: `To udělal nepřítel.' A služebníci mu řekli: `Máme jít a (plevel) sesbírat?' On však řekl: `Ne. Jinak byste při sbírání plevele mohli s ním vytrhat i pšenici. Nechte obojí spolu růst až do žní - a o žních řeknu žencům: Nejprve seberte plevel a svažte ho do snopků k spálení, ale pšenici shromážděte do mé stodoly.'"Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015