Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Výběr knihy Bible

Dnes je: Sobota, 06. červen 2020, 22:40

Hledaný text:

3. list svatého apoštola Jana [zkr. = 3 Jan]

3 Jan 1:1 Já starší milému Gáiovi, jehož miluji v pravdě.
3 Jan 1:2 Modlím se za tebe, milovaný, aby se ti ve všem dobře dařilo a abys byl zdráv - tak jako se dobře daří tvé duši.
3 Jan 1:3 Velice jsem se zaradoval, když přišli bratří a vydávali svědectví o tvé opravdovosti, o tom, že žiješ v pravdě.
3 Jan 1:4 Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě.
3 Jan 1:5 Věrně jednáš, milovaný, v tom, co činíš pro bratry, a to pro ty, kteří přišli odjinud;
3 Jan 1:6 oni vydali před církví svědectví o tvé lásce. Dobře učiníš, když je vypravíš na další cestu, jak se sluší před Bohem,
3 Jan 1:7 neboť pro jméno Kristovo se vydali na cesty a od pohanů nic nepřijímají.
3 Jan 1:8 Proto jsme povinni takových se ujímat, abychom měli podíl na práci pro pravdu.
3 Jan 1:9 Něco jsem již o tom církvi psal; ale Diotrefés, který si osobuje právo být mezi nimi první, nás neuznává.
3 Jan 1:10 Proto až přijdu, ukážu na jeho jednání, jak nás zlomyslně pomlouvá; a na tom nemá dost - ani bratry nepřijímá, a těm, kdo je chtějí přijmout, v tom brání a vylučuje je z církve.
3 Jan 1:11 Můj milý, neřiď se podle zlého, ale podle dobrého. Kdo jedná dobře, je z Boha; kdo jedná špatně, Boha neviděl.
3 Jan 1:12 Demétriovi všichni vydávají dobré svědectví, ano i sama pravda; i my mu vydáváme svědectví, a ty víš, že naše svědectví je pravé.
3 Jan 1:13 Měl bych ti ještě mnoho co psát, ale nechci to svěřit inkoustu a peru;
3 Jan 1:14 doufám totiž, že tě brzo uvidím, a budeme spolu mluvit tváří v tvář.
3 Jan 1:15 Pokoj tobě. Přátelé tě pozdravují. Pozdravuj každého z přátel osobně!


www.farnoststrasnice.cz © 2011