Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Aktuality - zprávy


Noc kostelů - jak to bylo.u nás - 28.5.2010, 18:50

Je 28.května 2010, čas 18:50, po celé zemi se na kostelích rozeznívají zvony, které oznamují začátek významné ekumenické události, Noci kostelů.

V 19 hodin u nás Noc kostelů oficiálně zahájil náš farář P. Jenda Balík, který při této příležitosti stručně seznámil přítomné návštěvníky kostela (bylo jich kolem 80) s programem večera. Po tomto úvodu se z kůru rozezněly varhany skladbami, které umně ovládal Martin Moudrý, student HAMU v Praze. Podle původního programu měla jako první hrát Lucie Žáková a potom Marie Zahrádková, která však naneštěstí v tomto týdnu onemocněla a tak ji nahradil její spolužák z HAMU Martin Moudrý, který se svého úkolu po dohodě s Lucií zhostil jako první. Svůj koncert ukončil Martin v 19:50, poté následovala velmi zajímavá prohlídka varhan na kůru, které se zúčastnily dvě třetiny přítomných návštěvníků. Prohlídka varhan s Martinovým výkladem trvala do 20 hodin, trvala by ještě déle, ale musel již začít další program, divadelní představení divadelní společnosti Petrklíč, premiéra hry Legenda o Veronice od Selmy Lagerlöfové, v podání Eleny Strupkové a Luďka Nešlehy, za hudebního doprovodu Kamila Doležala. Hra byla natolik zajímavá, že téměř všichni návštěvníci předchozího koncertu zůstali nadále na svých místech a s napětím naslouchali příběhu o sv. Veronice. Během představení nikdo neodešel, spíše přicházeli další návštěvníci, kteří nejdříve ze zvědavosti otevřeli dveře kostela a nakonec zůstali až do konce představení, které skončilo velkým potleskem.

Od 21 hodin začal varhanní koncert Lucie Žákové, na kterém bylo více než 35 návštěvníků, po 21:30 jich však díky pozdní hodině téměř polovina odešla. Ti, kteří vydrželi až do konce si opět mohli od 21:50 na kůru prohlédnout varhany, tentokrát s odborným výkladem Lucie Žákové. Přestože oficiální program končil ve 22 hodin, většina lidí zůstala na kůru a naslouchala odborné přednášce Lucie až téměř do 22:30, kdy jsme Noc kostelů ukončili a náš kostel se tak pohroužil do tmy, stejně jako ostatní okolní domy.

Během obou varhanních koncertů si mnozí návštěvníci prohlíželi kostel a jeho vybavení, zejména plastiky křížové cesty podél stěn kostela.

Celkově lze hodnotit, že premiéra akce v našem kostele byla úspěšná, kostel během večera navštívilo 178 návštěvníků. Během této první akce jsme získali dostatek zkušeností k tomu, abychom se příští rok pokusili nabídnout více programů a akcí pro návštěvníky s různými zájmy a akci lépe zorganizovat. Věříme, že příští rok bude možné naplánovat rozmanitější program, vč. odpoledního programu pro děti, koncertů různých žánrů nebo promítání filmů.

Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie, Ke Strašnické 10, Praha 10 - Strašnice

Noc kostelů 2010 Noc kostelů 2010 Noc kostelů 2010 Noc kostelů 2010
Noc kostelů 2010 Noc kostelů 2010 Noc kostelů 2010 Noc kostelů 2010
Noc kostelů 2010 Noc kostelů 2010 Noc kostelů 2010
Odkaz na zdroj zprávy:  http://charita.farnoststrasnice.cz
Aktualizováno: 18.9.2010 Zdroj zprávy: Farnost Strašnice