Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Aktuality - zprávy


HLEDÁME nové spolupracovníky farní charity - platí trvale - 18.9.2015, 00:00

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY FARNÍ CHARITY za účelem poskytování drobné pomoci našim bližním. Poptávka platí trvale.

Jedná se například o tyto služby:

  • návštěvy osamělých a nemocných - doma, v nemocnicích, v LDN, v Domovech důchodců (popovídání, donesení potravin, novin, časopisů, předčítání),
  • občasné drobné nákupy (např. po operaci, zlomeniny končetin),
  • drobný úklid a další drobné domácí práce (v domácnosti nemocných nebo starších lidí, kteří sami nejsou pro své onemocnění tyto činnosti zvládnout),
  • hlídání dětí (pomoc maminkám nebo tatínkům poskytnout volný čas k vyřízení záležitosti, které by jinak nemohli vyřešit),
  • předčítání knih, časopisů a novin (pro starší, nemocné a nebo lidi se zhoršeným zrakem, který neumožňuje číst knihy, noviny nebo časopisy),
  • pomoc a vyřizování věcí na úřadech (pomoc s vyplňováním formulářů žádostí, pomoc a doprovod při osobním řešení věcí na úřadech, apod.),
  • doprovod k lékaři (pro starší a nemocné, kteří nemají jistotu při chůzi a musí k lékaři, na rehabilitaci apod., doprovody z domova k lékaři a zpět),
  • procházky s doprovodem (doprovod osamělým, nemocným a starším lidem na občasných procházkách),
  • doprovod do kostela na mši svatou (doprovod osamělým, nemocným a starším lidem z domova do kostela na mši svatou a zpět), apod.

Vyberte si, co byste chtěli a byli schopni dělat, nebo druh a způsob pomoci navrhněte dle vašich možností sami.

Pomáhejme si navzájem, nikdy nevíme, kdy budeme pomoc sami potřebovat.

Tyto služby charitní pomoci mohou vykonávat všichni lidé starší 15 let, kteří mají zájem a chuť pomáhat druhým.

V případě zájmu o poskytování pomoci kontaktujte naši farní charitu:

Odkaz na zdroj zprávy:  http://www.farnoststrasnice.cz
Aktualizováno: 9.9.2017 Zdroj zprávy: Farnost Strašnice