Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Aktuality - zprávy


Sbírka pro Kosovo 2008 - 8.11.2008, 19:00

O prvním listopadovém víkendu proběhla v naší farnosti sbírka oblečení pro Kosovo. Dary od farníků jsme zaplnili asi sto velkých pytlů, které vojáci odvezli a během prosince dopravili do Kosova do Prištiny. Pobočka tamější charity Lužana-Podujevo rozdělila naše dary do 87 rodin svého okrsku. V lednu nám místní koordinátor zaslal poděkování spolu se seznamem všech obdarovaných rodin. Všem, kteří do sbírky přispěli, srdečně děkujeme. Velké díky patří také těm, kteří pomohli s balením a nakládáním (které se mimochodem odehrálo o sedmé hodině ranní).

Sbírka na Kosovo 2008 Sbírka na Kosovo 2008 Sbírka na Kosovo 2008 Sbírka na Kosovo 2008
Sbírka na Kosovo 2008 Sbírka na Kosovo 2008
Odkaz na zdroj zprávy:  http://www.farnoststrasnice.cz
Aktualizováno: 2.9.2010 Zdroj zprávy: Farnost Strašnice