Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Podpora manželství

Podpora manželství

Reakce církve na Istanbulskou úmluvu. Součástí textu je odkaz na výzvu k podpisu petice.


Přečtěte si Reakci církve na Istanbulskou úmluvu (soubor .pdf, klikněte na odkaz)

Budeme mlčet tak dlouho, až budeme jako křesťané a normální lidé postaveni mimo zákon?

Nebojme se demokratickými prostředky bránit rodinu a manželství jako společenství muže a ženy.

Oslovme poslance různých politických stran.

Podepisujme petice:

www.podporamanzelstvi.cz

www.ceinspiration.eu


Více najdete na: www.istanbulskaumluva.cz