Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Neděle, 4. června 2023, 08:29


Následující měsíc » « Předchozí měsíckvětna 2023
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: květen 2023


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Úterý, 30. května, 2023
Svátek má:  Ferdinand

Liturgický svátek:  Sv. Zdislava [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 8. týden v mezidobí
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Sir 35,1-15 (řec. 1-12)
Žl 50(,5-6.7-8.14+23
-
Mk 10,28-31

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Úterý, 30. května, 2023

Liturgické období:  Mezidobí, 8. týden v mezidobí
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Sv. Zdislava [Závazná památka]
Text 1.čtení:
Sir 35,1-15 (řec. 1-12)

Kdo dbá na přikázání, přináší oběť díků.
Úryvek představuje katechezi o obětech Hospodinu. Učení Sirachovcovo jde ve stejné linii jako u proroků a je předzvěstí novozákonního pojetí. Je správné, aby věřící přinášel oběti, ale důležitější je prokazovat dobrodiní, vyvarovat se zla a žít spravedlivě. Křesťan se nachází ve stejné situaci. Liturgie, pobožnosti a různé obřady mají velkou důležitost, ale musí jít ruku v ruce s láskou, čistotou srdce a prosazováním spravedlnosti.

Čtení z knihy Sirachovcovy.
Kdo zachovává zákon, rozmnožuje oběti, kdo dbá na přikázání, přináší oběť díků. Kdo se ukazuje vděčným, obětuje nejlepší mouku, kdo prokazuje dobrodiní, vzdává oběť chvály. Vyhýbat se zlu, to se líbí Pánu, přestat s bezprávím, to ho usmiřuje. Před Pánem se neobjevuj s prázdnou, to všechno se má dělat, že je to přikázáno. Oběť spravedlivého plní oltář tukem a její vůně stoupá k Nejvyššímu. Příjemná je oběť spravedlivého muže, památka na ni se neztratí. Oslavuj Pána štědře a neskrbli s prvotinami, které přinášíš. Při všem, co dáváš, měj veselou tvář a s radostí zasvěcuj desátek. Dej Nejvyššímu, jak on dává tobě, buď štědrý, jak můžeš. Vždyť on je Pán odplatitel a nahradí ti sedminásobně. Nepodplácej ho, vždyť on se podplatit nedá, a nespoléhej se na oběť z křivdy. Protože Pán je spravedlivý Bůh, nestraní nikomu.Text žalmu:
Žl 50(,5-6.7-8.14+23

Odp.: Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu.
"Shromážděte mi mé svaté,
- kteří obětí sjednali mou smlouvu!"
- Nebesa zvěstují jeho spravedlnost,
- že sám Bůh je soudcem.
Odp.
"Slyš, můj lide, budu mluvit,
- Izraeli, proti tobě budu svědčit,
- já jsem Bůh, tvůj Bůh!
- Nekárám tě pro tvé oběti,
- vždyť tvé žerty jsou stále přede mnou.
Odp.
Přinášej Bohu oběť chvály
- a plň Nejvyššímu své sliby!
- Kdo přináší oběť chvály, ten mě ctí,
- kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu".
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mk 10,28-31

V tomto čase dostanete stokrát víc, a to i přes pronásledování, a v budoucím věku život věčný.
Ježíš tím odpovídá na otázku učedníků vyvolanou předchozím rozhovorem o bohatství, které nemusí bránit v získání věčného života. Pro učedníka je odpověď dostatečná, protože toto bohatství nových vztahů prožívá. Pro všechny je to ujištění, že být učedníkem se i přes pronásledování vyplatí.

Slova svatého evangelia podle Marka.
Petr řekl Ježíšovi: "My jsme opustili všechno a šli jsme za tebou." Ježíš odpověděl: "Amen, pravím vám: Nikdo není, kdo by opustil dům, bratry nebo sestry, matku nebo otce, děti nebo pole pro mě a pro evangelium, aby nedostal stokrát víc nyní v tomto čase: domy, bratry a sestry, matky a děti i pole, a to i přes pronásledování, a v budoucím věku život věčný! A tak mnozí první budou posledními a poslední prvními."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015