Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Pondělí, 29. května 2023, 13:32


Následující měsíc » « Předchozí měsíczáří 2025
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: září 2025


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Středa, 17. září, 2025
Svátek má:  Naděžda

Liturgický svátek:  Památka sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, biskupa, mučedníků; sv. Roberta Bellarmina, biskupa a učitele církve [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 24. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená   (Při slavení památky:       červená)
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

1 Tim 3,14-16
Žl 111,1-2.3-4.5-6
-
Lk 7,31-35

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Středa, 17. září, 2025

Liturgické období:  Mezidobí, 24. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Památka sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, biskupa, mučedníků; sv. Roberta Bellarmina, biskupa a učitele církve [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
1 Tim 3,14-16

Je to hluboké náboženské tajemství.
Pavlova slova jsou eklesiologicky nesmírně bohatá. Nejdříve konstatuje svrchované Boží panství nad církví, v níž všichni představení jsou pouze Boží nástroje. Pak definuje církev jako "dům Boží". Církev je tedy pevnou duchovní stavbou ze všech věřících, založenou na pravdě a opřenou o ni (pro doplnění - srov. Gal 2,9). Pravda, na které církev stojí a kterou hlásá, se koncentruje v osobě Krista a jeho díle spásy.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Timotejovi.
Milovaný! Mám sice naději, že k tobě co nejdříve přijdu, ale přece ti o těchto věcech píšu. Kdybych se totiž opozdil, abys věděl, jak je třeba se chovat v Božím domě, v církvi živého Boha, která je sloupem a pevnou oporou pravdy. A je to skutečně hluboké náboženské tajemství: (Kristus,) který přišel v lidské přirozenosti, byl ospravedlněn Duchem, ukázal se andělům, byl hlásán pohanům, došel víry ve světě, byl vzat do slávy.Text žalmu:
Žl 111,1-2.3-4.5-6

Odp.: Veliká jsou Hospodinova díla. Nebo: Aleluja.
Oslavím Hospodina celým srdcem
- ve sboru spravedlivých i ve shromáždění.
- Veliká jsou Hospodinova díla,
- ať o nich uvažují všichni, kteří je milují.
Odp.
Velebnost a vznešenost je jeho dílo
- a jeho spravedlnost zůstává navěky.
- Památku ustanovil na své divy,
- Hospodin je milosrdný a dobrotivý.
Odp.
Dal pokrm těm, kdo se ho bojí,
- neustále bude pamatovat na svou smlouvu.
- Své mocné činy ukázal svému lidu,
- když jim dal majetek pohanů.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 7,31-35

Hráli jsme vám, a vy jste netancovali, naříkali jsme, a vy jste neplakali.
Takováto pasivní nerozhodnost lidí, kteří vše negují a nic jim není dobré, uzavírá jedinou reálnou naději na budoucnost. Ta naopak vyžaduje jasný krok víry a nelpění na formách.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš řekl zástupům: "Ke komu přirovnám lidi tohoto pokolení, komu jsou podobní? Jsou jako děti, které sedí na tržišti a navzájem na sebe volají: `Hráli jsme vám, a vy jste netancovali, naříkali jsme, a vy jste neplakali.' Přišel Jan Křtitel, nejedl chléb a nepil víno, a říkáte: `Je blázen.' Přišel Syn člověka, jí a pije, a říkáte: `Je to žrout a pijan vína, přítel celníků a hříšníků!' A přece moudrost bude uznána za správnou ode všech rozumných lidí."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015