Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 4. únor 2023, 07:14


Následující měsíc » « Předchozí měsícčervenec 2021
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červenec 2021


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Sobota, 17. červenec, 2021
Svátek má:  Martina

Liturgický svátek:  Památka bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněží [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 15. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená   (Při slavení památky:       bílá)
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Ex 12,37-42
Žl 136,1+23-24.10-12.13-15
-
Mt 12,14-21

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Sobota, 17. červenec, 2021

Liturgické období:  Mezidobí, 15. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Památka bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněží [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
Ex 12,37-42

Byla noc, když Hospodin vyváděl Izraele z egyptské země.
Po smrti všech egyptských prvorozenců dostávají Izraelité konečně dovolení či nařízení opustit urychleně Egypt. Byla to noc bdění: pro Egypťany, kteří naříkali nad mrtvými; pro Izraelity, kteří ve spěchu odcházeli; pro Hospodina, který vyváděl svůj lid. Z generace na generaci budou všichni Izraelité bdít a připomínat si své vysvobození. Velikonoce jsou každoročně největší připomínkou Božího milosrdenství.

Čtení z druhé knihy Mojžíšovy.
Synové Izraele se dali na cestu z Ramesu směrem na Sukkot. Bylo jich šest set tisíc mužů schopných boje, kromě jejich rodin. Táhl s nimi početný zástup neizraelitů, i mnoho bravu a skotu, veliká stáda. Z těsta, které vzali z Egypta, upekli nekvašené placky, poněvadž nevykynulo. Byli totiž z Egypta vyhnáni a nemohli se zdržovat a připravit si živobytí. Doba, po kterou přebývali synové Izraele v Egyptě, trvala čtyři sta třicet let. Po čtyřech stech třiceti letech, právě téhož dne, vyšly všechny Hospodinovy zástupy z egyptské země. Pro Hospodina byla to noc bdění, když je vyváděl z egyptské země. Tato noc je (zasvěcená) Hospodinu jako sváteční bdění (závazné) pro všechny syny Izraele po všechna jejich pokolení.Text žalmu:
Žl 136,1+23-24.10-12.13-15

Odp.: Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý,
- jeho milosrdenství trvá navěky.
Odp.
On si vzpomněl na nás v našem ponížení,
- jeho milosrdenství trvá navěky,
Odp.
a vysvobodil nás od našich protivníků.
- jeho milosrdenství trvá navěky.
Odp.
On pobil Egypťany v jejich prvorozencích,
- jeho milosrdenství trvá navěky.
Odp.
On vyvedl Izraele z jejich středu,
- jeho milosrdenství trvá navěky,
Odp.
mocnou rukou a napřaženým ramenem,
- jeho milosrdenství trvá navěky.
Odp.
On rozdělil Rudé moře,
- jeho milosrdenství trvá navěky,
Odp.
a převedl Izraele jeho středem,
- jeho milosrdenství trvá navěky.
Odp.
On svrhl faraóna s jeho vojskem do Rudého moře,
- jeho milosrdenství trvá navěky.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 12,14-21

Nařídil jim, aby ho nerozhlašovali; tak se mělo naplnit, co řekl prorok Izaiáš.
Toto naplnění se stalo zřejmým v uzdraveních darovaných těm, kteří jej následovali. Citátem z Izaiáše pak Matouš ukazuje na Ježíše jako na toho, kdo "dopomůže právu k vítězství" skrze citlivé, milosrdné jednání. Proto je jeho jho lehké a proto je lpění farizeů na zákonných předpisech břemenem.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Farizeové se radili, jak by Ježíše zahubili. Protože to Ježíš věděl, odebral se odtamtud. Mnoho jich šlo za ním a všechny uzdravil. Ale nařídil jim, aby ho nerozhlašovali. Tak se mělo naplnit, co řekl prorok Izaiáš: `Hle, můj služebník, kterého jsem si vyvolil, můj milovaný, v němž jsem našel zalíbení! Vložím na něho svého Ducha, aby hlásal právo národům. Nebude se hádat ani křičet, na ulici nikdo neuslyší jeho hlas. Nalomenou třtinu nedolomí, doutnající knot neuhasí, až dopomůže právu k vítězství. A v jeho jménu budou národy doufat.'Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015